Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2984
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลนาสีนวล
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนน ลุกรังแลัน้ำประปา
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนเป้นทางลูกรังมีแต่หลุมแต่บ่อ เวลาฝนตกทางมีแต่น้ำขัง น้ำประปาเข้าไม่ถึง
  วันที่ร้องเรียน : 2017-07-17 16:34:50
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.205.103
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้