Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2983
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ทางหลวง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม้กั้นถนน-และป้ายกีดกั้นถนน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหาร อดีตเป็นสามแยกจึงมีไม้กั้นทางโค้ง ปัจุบันได้ ตัดถนนใหม่เป็นสี่แยก -แต่ไม่เอาไม้กั้นออก ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ถนน
  วันที่ร้องเรียน : 2017-07-12 20:48:26
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.249.175
  แขวงทางหลวงมีแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนแล้ว เห้นควนยุติเรื่อง
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้