Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2974
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องน้ำปะปา
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  น้ำปะปาในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไม่ไหลเป็นเวลา 3 วันแล้วชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในการที่จะใช้น้ำอุปโภคบริโภค และวันที่น้ำไหล น้ำที่ส่งมาให้ใช้มีคราบสีเหลืองๆบางครั้งมีกลิ่นเหมือนดินโคลน น้ำสกปรกเหมือนไม่ได้มีการกลั่นกรองปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังเกือบ 2 ปีแล้ว
  วันที่ร้องเรียน : 2017-05-11 08:54:12
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.97.183.178
  ได้ดำเนินการซ่อมแซมตามที่ร้องเรียนเรียบร้อย
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 26 มกราคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้