Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2973
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ปลัด นายพิทัก ตรงดี
  เรื่องร้องเรียน :
  ทุจริตโครงการตามนโยบายรัฐบาล
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  โครงการSML บ้านหนองน้ำเต้า เบิก 400000 โครงการSML บ้านโพนทราย เบิก 400000 แต่ก่อสร้างระบบประปาเพิ่ม และอีกหลายโครงการ นัดผมไปส่งเอกสารสิ อยากรู้ว่าปลัดอำเภอเมืองจะแก้ตัวยังไง ไปร้องทุกข์ ก็ไม่มีบันทึกให้ถอยคำ เรียกพยานบุคคน เอกสาร นี้หรือมาตรฐานศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดมุกดาหาร ผมยินดีให้ท่านฟ้องแพ่งและอาญา
  วันที่ร้องเรียน : 2017-04-19 16:23:21
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.137.76
  เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงานผลให้จังหวัดมุกดาหารทราบ
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 2 พฤษภาคม 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้