Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2972
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ได้รับการบริการที่ไม่ดี
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน กระผมได้ไปติดต่อขอต่อใบขับขี่รถยนต์ที่ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร และได้เสียค่าบริการแพงกว่าปกติ ตามกฏหมาย พ.ร.บ.ขนส่งกำหนดค่าบริการการต่อใบขับขี่บอกไว้ชัดเจนคือ รถยนต์ 500 บาท แต่ผมต้องเสียค่าบริการต่าง 660 บาท เจ้าหน้าที่ให้ใบขับขี่ผมเก็บ 605 บาท เหมือนกับทุกคนคือทุกคนต้องเสีย605บาท และปรากฏว่าชื่อผิดเจ้าหน้าที่เรียกผมเข้าไปและให้ผมจ่ายอีก 55 บาท บอกว่าค่าแก้ไข ซึ่งเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เองในการกรอกเอกสาร แล้วทำไมต้องมาเก็บค่าบริการ ผมบอกว่าผมไม่มีเงิน เจ้าพนักงานบอกให้ผมไปหามางั้นไม่ทำให้ ผมเสียค่าบริการไปแล้วตั้ง605บาท ถ้าผมไม่ไปหามาเงินที่จ่ายไปแล้วก็เสียไป นี้หรอข้าราชการ ทำไมทำแบบนี้ ชื่อเจ้าหน้าที่คือ นายปรีดา ทวีชื่น เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน และทุกคนในห้องนั้นรู้เห็นหมดและพูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าผมต้องจ่ายเพิ่ม ให้คำอธิบายว่าการแก้ไขต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ทั้งๆที่เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ และในใบเสร็จเขียนใว้ชัดเจนว่าถ้าแก้ไขใบขับขี่ข้ามวันต้องเสียค่าบริการ 55 บาท แต่นี้แค่เจ้าหน้ที่ทำผิดและยังไม่ข้ามวัน ผมต้องเสียเงิน ดังนั้นขอร้องเรียนเจ้าหน้าที่ข้างต้นปฏิบัติงานไม่เหมาะสมเอาเปรียบประชาชน
  วันที่ร้องเรียน : 2017-04-18 16:49:16
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 119.81.80.73
  จังหวัดมุกดาหารได้เเจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบ
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 25 เมษายน 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้