Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2970
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นายสุริโย อุสาพรม
  เรื่องร้องเรียน :
  เอาขยะ ส่งกลิ่นเหม็น
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ชอบเก็บขยะจากถัง ทิ้งในบริเวณบ้านตัวเอง แล้วเผา ส่งกลิ่นเหม็น ควันคลุ้ง เป็นที่รำคาญ
  วันที่ร้องเรียน : 2017-04-11 12:08:40
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.2.138.217
  เรียน ผู้ร้องเรียน ขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่อยู่ผู้ถูกร้องเรียน สถานที่ใกล้เคียง เวลาที่ผู้ถูกร้องมักจะเผาขยะด้วย ขอแสดงความนับถือ
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 18/04/2559
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้