Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2969
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ร้านประกอบโลหกรรม บริเวณตลาดศรีบุญเรืองเดิมซอยร่วมใจ1
  เรื่องร้องเรียน :
  มีการเผาวัสดุโลหะ หรือสิ่งใด ภายในอาคาร ส่งกลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายเข้าที่พักอาศัยใกล้เคียง ทำให้หายใจลำบากโดยเฉพาะเด็กๆ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมายาวนานเป็นปี จนคนใกล้เคียงจะเป็นโรคปอดแล้ว
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  มีการเผาวัสดุโลหะ หรือสิ่งใด ภายในอาคาร ส่งกลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายเข้าที่พักอาศัยใกล้เคียง ทำให้หายใจลำบากโดยเฉพาะเด็กๆ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมายาวนานเป็นปี จนคนใกล้เคียงจะเป็นโรคปอดแล้ว อยากให้ทางเทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดำเนินการโดยด่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบอย่างมาก ไม่ทราบแน่ชัดว่าการเผาเกิดจากห้องใด ควรสืบถามตึกแถวทางเข้าบริเวณตลาดศรีบุญเรืองเก่า ทางด้านติดถนนใหญ่ ว่ามีร้านใดเผาโลหะ หรือพลาสติก อื่นได ภายในอาคาร จะเผาช่วงเช้าตรู่ ถึง 10 โมงเช้า คนที่ทนดมกลิ่นเหม็นไหม้สารเค มี จะตายแล้วนะค่ะ รบกวนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยด่วน
  วันที่ร้องเรียน : 2017-04-10 09:47:47
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 119.63.93.157
  เรียน ผู้ร้องทุกข์ในเรื่องดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารได้รับรายงานจากเทศบาลเมืองมุกดาหารว่า เบื้องต้นไม่ปรากฏว่ามีการเผาเศษวัสดุหรือโลหะตามข้อ 1.1 และได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวช่วยสอดส่องอย่างต่อเนื่อง หากมีการเผาเศษวัสดุ โลหะ หรือสิ่งอื่นใด เทศบาลเมืองมุกดาหารจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 5 มิถุนายน 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้