Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2965
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลโพนทราย
  เรื่องร้องเรียน :
  ได้รับผลกระทบจากการเผาถ่านอย่างรุนแรง
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  หายใจไม่สะดวก ปวดหัวอย่างรุนแรงอาเจียนต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2017-03-20 20:16:54
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.23.105
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้