Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2964
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ศูนย์ดำรงธรรมมุก กระจอกจริงๆ [แจ้งพวกขนสินค้าเถื่อน]
  เรื่องร้องเรียน :
  ร้องเรียนไปตั้งนาน http://www.mukdahan.go.th/muk_rongtook/list_detail2.php?rsid=2948
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ร้องเรียนไปตั้งนาน http://www.mukdahan.go.th/muk_rongtook/list_detail2.php?rsid=2948 ยังบเห็นมาเบิ่ง มาแยงหยัง เขาขนกันอยู่ตั้มๆ มาส่องเบิงแหน่ ขอย้ำว่าบ้านสองชั้นสีฟ้าคร่าาาาา
  วันที่ร้องเรียน : 2017-03-20 02:43:21
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 93.115.95.206
  เรียน ผู้ร้อง ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้รับเรื่องแล้ว และทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดได้แจ้งอำเภอเมืองมุกดาหารให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งอำเภอเมืองมุกดาหารได้ประสานตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารลงไปตรวจสอบแล้ว ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนีั้หากท่านมีข้อมูล หลักฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้อความที่ท่านร้องมา เช่น รูปถ่ายการขนสินค้าเถื่อน รูปผู้กระทำผิด ขอให้ท่านส่งมาที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลาง ชั้น 1 อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการได้สะดวกและชัดเจนด้วยคะ ทั้งนี้หากท่านต้องการทราบผลการดำเนินการท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังอำเภอเมืองมุกดาหาร และสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหารได้โดยตรงคะ
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 21 มีนาคม 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้