Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2963
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  บ้านพักปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  มีเสียงดังจากถังแรงดันขนาดใหญ่
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งถังแรงดันขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านพักปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารซึ่งถังดังกล่าวส่งเสียงดังเป็นอย่างมากดังเป็นช่วงๆ ดังคล้ายหวูดรถไฟ อยากร้องขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง
  วันที่ร้องเรียน : 2017-03-11 00:01:54
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 182.232.57.51
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้