Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2961
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขอคืนเงินประกันการปฏิบัติงาน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ด้วยข้าพเจ้าได้เข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานจัดการน้ำเสียจังหวัดมุกดาหารเมื่อปี 2558 ตำแหน่งผู้ช่วยช่าวไฟฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้จ่ายเงินประกัน ประมาณเจ็ดพันกว่าบาท และทางหัวหน้างานแจ้งว่าจะได้คืนตอนที่ลาออก และเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ข้าพเจ้าได้ลาออกเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ ข้าพเจ้าได้ยื่นใาิอกพน้อมเอกสารการขอคืนเงินประกันให้กับหัวหน้างาน และได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการคืนให้ภายในเดือนธันวาคม ซึ่งจนปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวคืนแต่อย่างใด สอบถามไปก็ว่าจะจัดการให้จนปัจจุบันไม่สามารถติดต่อกับหัวหน้างานได้ ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านได้ให้ความเป็นธรรมกับข้าพเจ้าด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง
  วันที่ร้องเรียน : 2017-03-01 19:39:21
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 182.232.107.124
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้