Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2949
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค จังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  แกงค์กระเทยหลอกขายเครื่องนวดไฟฟ้าระบาด
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากมีแกงค์กระเทยประมาณ 25-30 คน ได้มาขายเครื่องนวดไฟฟ้าที่ตลาดสด อ.นิคมคำสร้อย (ในวันที่มีตลาดนัดวันศุกร์) โดยได้มีการสาธิตการนวดให้กับลูกค้าเป็นแบบตัวต่อตัว และเซ้าซี้ลูกค้าเทำให้เกิดความรำคาญ จนลูกค้าต้องตกลงเซ็นสัญญาเช่าซื้อไปหลายราย ส่วนมากที่ตกเป็นเหยื่อก็จะเป็นผู้สูงอายุ เพศหญิง 60 ปีขึ้นไป (คนใกล้ชิดของดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น) แต่พอดิฉันได้นำข้อมูลของเครื่องนวดนั้นมาหาข้อมูลในอินเทอร์เนต ปรากฎว่าเครื่องนวดนั้นราคาขายตามท้องตลาดทั่วไป ราคาไม่เกิน 600 บ. ซึ่งแกงค์กระเทยแก้งค์นี้นำมาขายในราคา 3500 บ. ดิฉันยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ให้ไปในข้อมูลผู้ร้องเรียนค่ะ ...ขอบคุณค่ะ
  วันที่ร้องเรียน : 2017-02-16 22:12:06
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 159.192.224.47
  เรียน ผู้ร้องทุกข์ในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ถูกร้องเรียนข้างต้นที่มีพฤติการณ์ตระเวนนำสินค้าไปจำหน่ายไม่เป็นหลักแหล่ง ประกอบกับท่านผู้ร้องทุกข์มีความประสงค์ให้จังหวัดมุกดาหารประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้พฤติการณ์ดังกล่าว เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงเพิ่มเติมอีก ดังนั้น จังหวัดมุกดาหารจึงได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนบุคลากรในสังกัด และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเพื่อมิให้ถูกหลองลวงจากกลุ่มผู้ค้าดังกล่าวแล้ว และให้อำเภอมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนนำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่รับทราบด้วยแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 21 เมษายน 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้