Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2413
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โรงงานแป้งมันสำปะหลัง สุวิทย์เกษตรผล
  เรื่องร้องเรียน :
  เรื่องกลิ่นเหม็นที่ได้รับจากโรงงานฯ สุวิทย์เกษตรผล
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ขณะนี้ชาวบ้านหนองแคน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงโรงงานสุวิทย์เกษตรผล ประสบปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่ได้รับจากโรงงานสุวิทย์เกษตรผล โดยตั้งแต่ที่โรงงานได้เปิดทำการ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของกลิ่นเหม็นที่ส่งผลต่อ สุขภาพจิตของผู้คนในชมชนเป็นอย่างมาก ทำให้หลายๆคนเกิดอาการปวดหัว คลื่นไส้ เป็นผลมาจากกลิ่นเหม็นที่ได้รับ เสียสุขภาพจิต อีกทั้งยังสร้างความรำคาญใจแก่ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง โดยชาวบ้านหนองแคน และชาวบ้านบางทรายพัฒนา เป็นหมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก รวมถึงยังสร้างความเดือดร้อนไปถึงตำรวจ สภ.ดงหลวง บริเวณป้อมตำรวจสามแยกก้านเหลืองดง ที่ต้องทนกลิ่นเหม็นจากน้ำเสียที่ทางโรงงานได้ปล่อยลงสู่คูข้างถนนติดกับป้อมตำรวจบริเวณนั้น จนต้องนำเครื่องสูบน้ำมาสูบระบายน้ำออก สร้างความลำบากในการจราจร เพราะโรงงานไม่มีการบริหารจัดการเรื่องของระบบน้ำเสีย ตามมาตรฐานที่ควรจะต้องทำ โรงงานสร้างรายได้ให้แก่บุคคลในเขตชุมชนและบริเวณใกล้เคียงก็จริง แต่ก็มีผู้เดือดร้อนจำนวนไม่น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนจากในเรื่องนี้ ถ้าไม่รีบแก้ไข้กับปัญหาที่เกิดขึ้น ดิฉันเชื่อว่าไม่นานหลายๆครอบครัวคงต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุภาพ เพราะตัวดิฉันเองขณะนี้ ยังมีอาการปวดหัวไม่หายอันเนื่องมาจากกลิ่นเหม็นที่ได้รับ ขอให้เร่งเข้ามาแก้ไขหรือปรับปรุงในส่วนของเรื่องนี้ด้วยเถอะค่ะ เพราะชาวบ้านเดือดร้อนเป็นอย่างมา
  วันที่ร้องเรียน : 2014-04-20 19:31:45
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 27.55.174.128
  ขอร้องเรียนเรื่องการได้รับผลกระทบกลิ่นเหม็นจากโรงแป้งมันสำปะหลัง สุวิทย์เกษตรผล ส่งกลิ่นเหม็นมาก แสบถึงปอด ชาวบ้านตำบลหนองแคนเดือดร้อนมาก ตอนกลางคืนนอนก็เหม็น เชื่อว่าทุกครอบครัวเดือดร้อน แต่ชาวบ้านตาสีตาสา เขาก็เหม็น และต้องอดทนในความเดือดร้อนมาก ขอให้ทางโรงงานฯ ปรับปรุงเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกลิ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนี้
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 21 พฤษภาคม
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้