Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2412
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ร้านเคาะพ่นสี นายกอน อยู่บ้านเลขที่ 184 ม. 3 ต.บ้านค้อ
  เรื่องร้องเรียน :
  กลิ่นสีเหม็นคละคลุ้ง
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  กราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดิฉัน นางสาวสุจิตตา ยืนยั่งได้รับความเดือดร้อนจากร้านเคาะพ่นสีที่ประกอบการกลางหมู่บ้านพ่นสีรถยนต์ทั้งวันโดยไม่มีห้องพ่นที่ถูกต้องทำกันกลางหมู่บ้าน หรือแม้แต่ในกลางถนน ดิฉันเคยร้องเรียนไปที่ อบต. บ้านค้อ แต่เรื่องก็เงียบ ไม่มีการแก้ปัญหาใดๆ ดิฉันและชาวบ้านหมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 11 ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก บางวันก็พ่นแม้กระทั้งในเวลากลางคืน ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านใกล้เรือนเคียงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นางสาวสุจิตตา ยืนยั่ง บ้านเลขที่ 45 ม. 2 2. นายเดชา คล่องดี บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 3. นายเลิศ ยืนยั่ง บ้านเลขที่ 40 หมู่ 2 4. นางอำภา ยืนยั่ง บ้านเลขที่ 40 ม.2 5. นางหลาบ สุวรรณมงคล บ้านเลขที่ 143 ม.11 6. นายกรม คนหาญ 7.นางสาวสายสมร คนคล่อง 8.นายสอย ถาวร 9.นางชนิดา คนคล่อง 10.นางสาวสกล สุวรรณปธีป 11.นายสุทธิชาติ อินโพธิ์ รายชื่อข้างต้นเป็นรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึงอยู่กันอย่างได้รับสารพิษเข้าร่างกายทุกวันเหมือนตายผ่อนส่ง ดิฉันจึงอยากใคร่ขอความกรุณา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้โปรดพิจราณาช่วยแก้ปัญหาทุกข์ของชาวบ้านด้วยนะคะ เพราะที่เคยร้องเรียนผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยวาจา และผ่านอบต.บ้านค้อก็ยังไม่มีผลใดๆ เกิดขึ้นเลย ดิฉันจึงตัดสินใจร้องเรียนมาที่จังหวัดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาที่ดิฉันร้องทุกข์ไปนั้นจะได้รับการแก้ไข ด้วยความเคารพอย่างสูง นางสาวสุจิตตา ยืนยั่ง
  วันที่ร้องเรียน : 2014-04-14 22:56:31
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.128.224
  จังหวัดได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งอำเภอคำชะอีรายงานว่า คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบไปด้วย ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ได้ดำเนินการตรวจสอบผลปรากฏว่า กรณีดังกล่าวมีเหตุส่งผลกระทบต่อสุขภาพด้านเสียงและกลิ่น จำนวน 10 ครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบ 30 คน กระทบด้านสุขภาพจะมีอาการ ปวดศรีษะ วิงเวียน คอแห้ง ไอ แพ้กลิ่นสี หอบหืด หายใจลำบาก บั่นทอนสภาพจิตใจ จึงได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอำนาจในเขตท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อออกคำสั่ง เป็นหนังสือ แจ้งให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญด้วยแล้ว ซึ่งผู้ถูกร้องเรียน เป็นผู้ประกอบการร้านซ่อมเคาะพ่นสีรถยนต์ ได้ให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองว่า ได้หยุดทำการเคาะพ่นสีรถยนต์ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว และผู้ร้องเรียนมีความ พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญครั้งนี้
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 19 พค 57
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้