Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2407
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  พ่อค้าไม่เถื่อน
  เรื่องร้องเรียน :
  ขอความเมตตา
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  พวกค้าไม้เถื่อนใช้ถนนบ้านชะโนดดงหลวงเหมือนสนามแข่งรถมีขบวนรถเป็นสิบและวิ่งเร็วทำให้ผู้ใช้ถนนแถวนั้นต้องหลบเป็นแถวไม่รู้จะร้องเรียนที่ไหนใครจะทำให้เราคลายทุกข์ได้เพราะมีรถตำรวจวิ่งออกหน้าขนาดนั้นคงเป็นขบวนการใหญ่ที่หน้ากลัวมากขอความกรุณาได้ดูแลทุกข์ของชาวบ้านด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2014-04-02 13:23:23
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.136.191
  For instance, garcinia 750,000 .
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : WvCvUZXHBbiyHTzD
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้