Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2402
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  จังหวัดมุกดาหาร ตำรวจภูธรฯ และเทศบาลเมืองมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  การขายสินค้าบนถนนและทางเท้า บริเวณถนนวิวิธสุรการ ข้างศาลากลางจังหวัด
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  มีการขายสินค้าบริเวณถนนวิวิธสุรการ ข้างศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ทำให้การสัญจรลำบาก รถติด และกีดขวางทางจราจร
  วันที่ร้องเรียน : 2014-03-13 03:40:01
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.164.176.90
  จังหวัดได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว ::ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารรายงานว่า ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ถนนวิวิธสุรการ บริเวณด้านข้างศาลากลางทิศตะวันออก เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าโอทอป เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับแม่บ้านตำรวจ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกประการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร ได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสงบคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนพร้อมจัดอุปกรณ์การจราจร ไฟสัญญาณ ไฟส่องสว่าง กรวยยางสะท้อนแสง ให้ครบถ้วนเพียงพอสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนและรถทุกชนิดสามารถผ่านไปได้อย่างปลอดภัยแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 10 เมษายน 2557
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้