Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2400
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลเมืองมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  พิเนื่นื่มีการเผาถ่านในชุมชนมานาน!
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  มีการเผาถ่านในชุมชนเป็นธุรกืจมีควันรบกวน อากาศเป็นพิษต่อเด็กเล็กๆ
  วันที่ร้องเรียน : 2014-03-09 12:42:54
  IP Address ของผู้ร้องเรียน :
  operah free credit report
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : GDKDbExUFgcPBEbFK
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้