Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2399
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นายนา คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่เห็นความเดือนร้อนชองชาวบ้าน และไม่รับฟังอีกทั้งยังไม่ให้การช่วยเหลือ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้าน นายนา คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้รับแต่งตั้งเป็นผุ้ใหญ่บ้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ทำหน้าที่กระจายข่าว ไม่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และละเลยไม่สนใจชาวบ้าน อีกทั่งยังปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้นำชุมชน วอนท่านฯผู้ว่า ตรวจสอบด้วย ด้วยความเคารพ
  วันที่ร้องเรียน : 2014-03-02 21:02:54
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.138.137
  pouvoir free
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : OLeaJmYJJMchjctsru
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้