Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2396
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  โรงสีข้าว
  เรื่องร้องเรียน :
  ฝุ่นละอองจากโรงสีข้าว
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากชาวบ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ที่มีบริเวณบ้านใกล้กับโรงสีข้าวทั้งสองที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองจากการสีข้าวที่ปล่อยออกมาโดยที่ไม่มีที่ปิดบัง และไม่เหมาะสมในการติดตั้งโรงสีซึ่งใกล้กับบ้านเรือนชาวบ้านมากเกินไป จึงขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2014-02-03 13:24:27
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.133.147
  I believe that you are wrong, Netdom.exe download windows xp sp3, umoqle,
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : sIUsljjBa
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้