Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2393
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สรรพสามิตจังหวัดมุกดาหาร นายยุทธนา หวังกลับ
  เรื่องร้องเรียน :
  การจับบุหรี่ของสรรพสามิต
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กระผมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่สงสัยและข้องใจการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 57 ได้นำคณะทัวร์ไปศึกษาดูงานที่มุกดาหาร ได้ซื้อบุหรี่ ผ่านด่านเรียบร้อยแล้ว ก้อเป็นปกติอย่างดี จนกระทั่งมาถึงหน้าลานจอดรถ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ ในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อทำการขนย้ายสิ่งของ เปลี่ยนรถกลับ ในระหว่างย้ายสิ่งของนั้น คณะทัวร์ได้ขนย้านสิ่งของที่ซื้อมา นายศักดิ์ดา สัชชา เป็นคนหนึ่งที่ได้ร่วมเดินทาง ได้ช่วยเพื่อนหยิบบุหรี่ เพื่อย้ายรถ แต่ถูกนายยุทธนา หวังกลับ นักวิชาการสรรพสามิต ฝ่ายปราบปราม และพวก แสดงตัวเข้าจับกุม นายศักดิ์ดา สัชชา ในข้อหา ครอบครองบุหรี่เกินกว่ากำหนด ในขณะที่ย้ายของขึ้นรถ พร้อมปรับเงิน 14,355 บาท ซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 55 ได้จับกุม นางสาวมาลี แซ่จิว พร้อมปรับเงิน 14,355 บาท และนางสุรศรี สิริธรรม พร้อมปรับเงิน 28,710 บาท ผมอยากให้ท่านผุ้ว่าราชการจังหวัด ได้ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิต ผมคิดว่าน่าจะเป็นขบวนการมากกว่า เพราะไม่มีการตรวจสอบที่ด่าน แต่มาดักรอที่หน้าโรงแรม รู้ได้อย่างไรว่านักท่องเที่ยวจะกลับตอนไหน? จะขึ้นรถที่ไหน? ถึงได้รอพร้อมจับขนาดนี้ (จ้องจับ) ช่วยตอบด้วยครับ จะได้แจ้งกับนักท่องเที่ยว ที่จะไปมุกดาหารต่อไปว่าสมควรไปหรือไม่ จึงเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง คนอยากรู้
  วันที่ร้องเรียน : 2014-01-22 11:19:13
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.206.175.228
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุป ดังนี้ ๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ได้ออกตรวจปราบปรามตามคำสั่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร ที่ ๗๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว พบเห็นรถบัสรับจ้างของต่างประเทศและกลุ่มนักท่องเที่ยวมุ่งหน้าไปทางเมืองมุกดาหาร จึงติดตามไปเพื่อสังเกตการณ์ พบเห็นผู้ร้องยืนถือถุงพลาสติกภายในบรรจุยาสูบ จนมั่นใจว่ายาสูบดังกล่าวเป็นของผู้ร้องจึงได้แสดงตัวและตรวจสอบ พบยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตราจอห์นนี่ จำนวน ๒๐ ซอง ตราแอลเอ็ม จำนวน ๑๐ ซอง ซึ่งมิได้ติดแสตมป์ยาสูบ คิดเป็นน้ำหนักรวม ๕๒๐ กรัม ทั้งนี้ ได้จับกุมตัวพร้อมของกลางโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่ามียาสูบที่มิได้ปิดแสตมป์ยาสูบไว้ในครอบครองเกินกว่าห้าร้อยกรัมตาม พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ พร้อมแจ้งสิทธิต่างๆ ให้ทราบ และนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจ ภูธรเมืองมุกดาหาร ในชั้นพนักงานสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ และเปรียบเทียบปรับ ๒.๒ กรณีผู้ร้องกล่าวอ้างว่า การกระทำดังกล่าวเป็นขบวนการ ไม่มีการตรวจสอบที่ด่าน แต่มาดักรอที่หน้าโรงแรม ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหารไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสิ่งของที่นำติดตัวของผู้ที่เดินทางเข้าออก ณ ด่านตรวจผ่านแดน แต่มีเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิตนอกเขตด่านตรวจผ่านแดน ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่จึงมีการตระเวนติดตามสังเกตการณ์การกระทำผิดทั่วไป ซึ่งในการตรวจสอบการกระทำผิดในรูปแบบของลักลอบนำเข้า โดยนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะใช้วิธีการสุ่มตรวจรถท่องเที่ยวเป็นระยะ ซึ่งจะสุ่มติดตามไปตรวจสอบ ณ จุดต่างๆ ที่คาดว่า นักท่องเที่ยวจะเข้าพัก เช่นโรงแรมต่างๆ เป็นต้น หากได้ข้อมูลว่ามีการลักลอบนำเข้ามาโดยนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้พักในเขตจังหวัดมุกดาหารเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจะตามไปตรวจสอบจับ ณ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะไปถึง ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวได้มีการจับกุมมาแล้วหลายคดี
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 18 กพ 57
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้