Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2389
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้ใหญ่บ้าน
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  หลังจากที่ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับแต่งตั้งเป็นผุ้ใหญ่บ้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ใหญ่บ้านไม่เคยปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ทำหน้าที่กระจายข่าว ไม่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และละเลยไม่สนใจชาวบ้าน อีกทั่งยังปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมแก่การเป็นผู้นำชุมชน วอนท่านฯผู้ว่า ตรวจสอบด้วย ด้วยความเคารพ
  วันที่ร้องเรียน : 2013-12-14 19:53:09
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.145.199
  The truth just shines thrguoh your post
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 8vDDajfN
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้