Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2388
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน
  เรื่องร้องเรียน :
  เดือนร้อนจากปัญหาควันเผาถ่าน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากควันเผาถ่านที่ตั้งอยู่บริเวณลำห้วยแข้ ตั้งแต่วัดศรีปทุมจนถึงวัดป่าศรัทธาธรรม เคยยื่นเรื่องร้องเรียนเทศบาลเมืองมุกดาหารแล้วเลขที่รับแจ้ง2377 ได้รับแจ้งว่าพื่้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลคำอาฮวน จึงขอความกรุณาแก้ไขปัญหาควันเผาถ่านดังกล่าวด้วยครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2013-12-07 10:37:04
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.164.86.140
  That's more than seisbnle! That's a great post!
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : j54uNXMBZO
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้