Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2387
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  การออกใบประทวนของเจ้าหน้าที่ อคส. และการขึ้นเงินกับ ธกส. มีความล่าช้า
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ได้รับแจ้งจากเกษตรกรที่นำข้าวไปรับจำนำตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ที่จุดรับจำนำข้าวตำบลคำป่าหลาย เกษตรกรได้เอาข้าวไปจำนำในวันนี้ 6.12.56 เจ้าหน้าที่ที่ออกใบประทวนนัดมารับใบประทวนในวันที่ 16.12.56 (ใช้เวลาออกใบประทวน 10 วัน ) ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เซ็นต์ใบประทวน ใช้เวลานานเกินไป ซึ่งถ้าตามระเบียบแล้วต้อง 3 วันทำการในการออกใบประทวน ถ้าอ้างว่ามีเกษตรกรได้นำข้าวมารับจำำนำมากก็สมควรเพิ่มเจ้าหน้าเพิ่มอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือให้เจ้าหน้าที่ทำงานล่วงเวลามากขึ้น ในส่วนการยื่นใบประทวนเพื่อขึ้นเงินกับ ธกส.เจ้าหน้าที่ ธกส.ไม่รับใบประทวน แต่เอารายชื่อเกษตรกรไว้ และเจ้าหน้าที่ ธกส. แจ้งว่ารัฐบาลไม่มีเงินให้แก่ ธกส. ธกส.ไม่สามารถกำหนดที่จะจ่ายเงินรับจำนำข้าวแก่เกษตรกร ภายใน 3 วันทำการได้ โดยไม่มีกำหนด ทำให้ เกษตรมีความข้องใจว่ารัฐบาลไม่มีเงินมาจ่ายให้แก่เกษตรกรตามที่เจ้าหน้าที่ ธกส. พูดจริงหรือไม่ ทำให้โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร ทำให้เกษตรกรขาดความความเชื่อมั่นต่อโครงการการของรัฐบาล เพราะทุกครั้งที่ติดต่อกับเจ้าหน้าที ธกส. มักจะบอกแก่เกษตรกรทุกครั้งว่า เอาข้าวมารับจำนำกับรัฐบาลแล้วไม่รู้จะไ้ด้รับเงินจากรัฐบาลเมื่อไร จึงเรียนมายังท่านผู้ว่าราชการฯ แก้ไข สั่งการให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักนายกรัฐมนตรีและจังหวัดด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการด้วย ขอแสดงความนับถือ นายพรรณา ราชิวงค์ ประธานชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร
  วันที่ร้องเรียน : 2013-12-06 22:23:13
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.138.107
  I much prefer inrfmoative articles like this to that high brow literature.
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : gCeCHc90Y
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้