Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2386
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนชำรุดเริ่มตั้งแต่บ้านนาคำน้อย เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ถึงบ้านภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารผ่านไปยังทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ด้วยทางหลวงชนบท เส้นทางบ้านนาคำน้อย ต.บ้านแก้ง อ.ดอนตาล ถึงบ้านภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล ระยะทางประมาณ 23 กม. ชำรุดเสียหายมากเป็นหลุมเป็นบ่อตลอด การสัญจรไปมายากลำบาก การขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องหลบหลุมหลบบ่อ ซึ่งหลุมบ่อกว้างและลึกมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุ การขนส่งพืชผลทางการไม่สะดวกสบาย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูหนาว ฝนก็ไม่มีแล้ว ทางหลวงชนบท ควรดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหรือรื้อทำใหม่เพื่อให้การสัญจร การขนส่งพืชผลทางการเกษตรรวดเร็วและปลอดภัย ไม่ใช่พอถึงฤดูฝนก็มาทำ นอกจากไม่ได้มาตรฐานแล้วยังไม่ถูกหลักการด้วย อยากฝากให้ท่านผู้ว่าฯสั่งการให้ทางหลวงชนบทปรับปรุงซ่อมแซมหรือทำใหม่ให้ได้มาตรฐานด้วยไม่ใช่เอาหินคลุกกับยางมะตอยแล้วไปเทลงในหลุ่มบ่อเพื่อให้มันผ่านๆไปเท่านั้น ถนนไม่เรียบเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะเกิดอุบัติเหตุตลอด ขอแสดงความนับถือ นายพรรณา ราชิวงค์ ประธานชมรม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
  วันที่ร้องเรียน : 2013-12-02 13:07:03
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.134.158
  albures free credit report
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : hgiPBOXwexA
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้