Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2385
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ทางหลวงชนบทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะไม่ทราบว่าใครเหมือน
  เรื่องร้องเรียน :
  ถนนชำรุดเสียหายมาก
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนสายนิคม-หนองสูงแยกจากบ้านนาหลวงถึงบ้านโคกป่งเปือยสภาพถนนชำรุดเสียหายมาหลายปีแล้ว เป็นหลุมเป็นบ่อกว้างประมาณ2เมตร-3เมตรบางหลุมลึกเกิน10ซม.ก็มี เวลาขับรถหลบหลุมแทบจะชนกัน เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดไปหนองสูงทำให้มีผู้สัญจรไปมามากขึ้น วอนขอความกรุณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยเพราะเดือดร้อนมากค่ะเนื่องจากต้องผ่านเส้นทางนี้ทุกวัน
  วันที่ร้องเรียน : 2013-11-29 11:44:59
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.48.115.124
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารรายงานว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ให้ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 17 กค 57
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้