Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2379
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ร้านขาย ปาท่องโก๋
  เรื่องร้องเรียน :
  ทุกข์ กับกลิ่นเหม็นไหม้ น้ำมันที่ใช้ทอดปาท่องโก๋
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ข้าพเจ้า ได้อยู่บ้านหลังนี้มาเป็นเวลา 8 ปี และเมื่อกลางเดือน กันยายน 2556 ได้มีคนมาเช่าที่ดินข้างบ้าน ของข้าพเจ้า เพื่อทอดปาท่องโก๋ขาย ตั้งแต่วันแรกที่มาขาย ข้าพเ้จ้า ได้แจ้งให้เจ้าของร้านให้ทราบว่า กลิ่น เหม็น ไหม้ของ น้ำมันที่ใช้ทอด ปาท่องโก๋ มันฟุ้ง เข้าห้องนอน ของข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้า นอนไม่ได้ ขอให้หาวิธีแก้อย่าให้มี กลิ่นเหม็นด้วย และ 1 อาทิตย์ ผ่านไป คำที่ข้าพเจ้าได้ขอร้องไป เจ้าของร้านกลับ เฉย ไม่ทำตามที่ ข้าพเจ้าขอร้อง ข้าพเจ้าจึงไปแจ้งที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร ฝ่าย กองงานสาธารณสุธและสิ่งแวดล้อม และได้รับแจ้งจาก เทศบาลเมืองมุกดาหาร ฝ่าย กองงานสาธารณสุธและสิ่งแวดล้อมว่าให้คุยตกลงกันเอา และเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือ ร้องเรียน ไปที่สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบ และแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีอำนาจดำเนินการ และทุกข์วันนี้ข้าพเจ้ายังต้องทนทุกข์ ดมกลิ่นเหม็น ของน้ำมันที่เขาทอด ปาท่องโก๋ ที่มาพร้อมกับสารก่อ มะเร็ง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  วันที่ร้องเรียน : 2013-11-24 15:16:38
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.134.42
  knoller free
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : zauzpiKCwA
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้