Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2377
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  กลิ่นและควันเผาถ่าน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและควันเผาถ่านจากเตาเผาถ่านที่ตั้งอยู่บริเวณลำห้วยแข้ ตีั้งแต่ด้านหลังวัดศรีปทุมจนถึงด้านหลังวัดป่าศรัทธาธรรม กลิ่นและควันเข้าไปรบกวนประชาชนในชุมชน
  วันที่ร้องเรียน : 2013-11-12 09:42:32
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.164.86.140
  ขณะนี้ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดมุกดาหาร อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 15 พ.ย. 56
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้