Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2376
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นาย วิชัย สารครศรี ตำแหน่งนิติกร เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
  เรื่องร้องเรียน :
  ทำผิดกฎหมาย
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ค้าไม้พะยูง ค้ายาเสพติด
  วันที่ร้องเรียน : 2013-11-01 22:07:15
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 118.174.129.140
  อำเภอเมืองมุกดาหารรายงานว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว โดยสอบถามข้อมูลจากพยานบุคคลในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ปกครองในพื้นที่ ๕ คน และผู้บังคับบัญชาผู้ถูกร้อง ๓ คน แล้ว ยังไม่พบหรือมีพยานหลักฐานที่ยืนยันว่า ผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์การลักลอบค้าไม้พะยูง และจำหน่ายยาเสพติดแต่อย่างใด แต่พบว่า ผู้ถูกร้องมีพฤติการณ์ขาดราชการ และไปราชการสาย อำเภอเมืองมุกดาหารจึงได้แจ้งเทศบาลตำบลคำป่าหลายกำชับผู้ถูกร้องให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเคร่งครัด และถ้าเกิดกรณีบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดิม ก็ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 10 มิถุนายน 57
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้