Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2424 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.9 กรรมการโครงการ SML 1.หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน 2.เมาสุรา เสียกิริยาบ่อยครั้ง ไม่เหมาะสมภาวะผู้นำ 3.ทุจริตเงินโครงการ SML จัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ 2014-05-27 14:05:37 รายละเอียด

2423 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.9 กรรมการโครงการ SML 1.หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน 2.เมาสุรา เสียกิริยาบ่อยครั้ง ไม่เหมาะสมภาวะผู้นำ 3.ทุจริตเงินโครงการ SML จัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ 2014-05-27 14:05:22 รายละเอียด

2422 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหารและจังหวัดมุกดาหาร ไฟฟ้าดับบ่อยมากตามข้อร้องเรียนที่ 2420 2014-05-21 11:09:18 รายละเอียด

2421 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ ถนนศรีบุญเรืองชำรุด 2014-05-19 15:39:49 รายละเอียด

2420 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร ไฟฟ้าดับบ่อยมาก 2014-05-11 19:05:37 รายละเอียด

2419 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้ามุกดาหาร ไฟฟ้าตกบ่อยมากm 2014-05-08 16:37:42 รายละเอียด

2418 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาสีนวน ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 73 แห่ง พ ร บ. เทศบาล2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 2014-05-06 11:50:55 รายละเอียด

2417 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมที่ดิน จ.มุกดาหาร ฝ่ายรังวัด เจ้าหน้าที่ไม่ออกไปทำรังวัด 2014-04-28 12:08:48 รายละเอียด

2416 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านค้าอิสระ ที่มาขายของบนถนนหน้าศาลากลาง ร้านค้าที่มาขายบริเวนถนนหน้าศาลากลาง 2014-04-25 18:17:44 รายละเอียด

2415 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่สำนักงานทัพยากรธรรมชาติแะสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ร้องเรียนแต่ขอชมเชยเจ้าหน้ที่พัสดุที่ทำงานดีและยิ้มแย้มแจ่มใส 2014-04-24 18:03:10 รายละเอียด

2414 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ 2014-04-24 09:35:43 รายละเอียด

2413 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานแป้งมันสำปะหลัง สุวิทย์เกษตรผล เรื่องกลิ่นเหม็นที่ได้รับจากโรงงานฯ สุวิทย์เกษตรผล 2014-04-20 19:31:45 รายละเอียด

2412 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านเคาะพ่นสี นายกอน อยู่บ้านเลขที่ 184 ม. 3 ต.บ้านค้อ กลิ่นสีเหม็นคละคลุ้ง 2014-04-14 22:56:31 รายละเอียด

2411 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ตำรวจดงหลวง ตำรวจทำผิดเอง 2014-04-10 21:00:23 รายละเอียด

2410 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ประปา ท่อประปาแตก 2014-04-10 14:57:53 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 421 ถึงเรคคอร์ด 433 จากทั้งหมด 433
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์