Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3236 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชนบท ขอให้เจาะท่อระบายน้ำ 2020-08-11 12:30:20 รายละเอียด

3235 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลมุกดาหาร กลิ่นขี้หมูเยี่ยวหมู เสียงรบกวน 2020-07-21 10:39:56 รายละเอียด

3234 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายเเดน ชาวเขา ขอความช่วยเหลือ 2020-07-16 14:44:38 รายละเอียด

3233 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กระทรววการคลัง ไม่ได้รับความเปนธรรมจากระบบคัดกรอวของกระทรวงการคลัง ไม่ได้รับสิทธ์ใดๆในการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในโคลงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโคสิท 2020-07-09 01:39:59 รายละเอียด

3232 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต.โพนงาม น้ำไม่ไหล 2020-06-29 11:49:58 รายละเอียด

3230 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร น้ำประปา ม.16 บ้านเหล่าป่าเป้ด ไม่ไหลและไหลไม่แรง 2020-06-22 17:39:51 รายละเอียด

3229 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผลกระทบ​จากกลิ่นเหม็นฟาร์ม​เลี้ยงหมู​ 2 เรียนท่านผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​มุกดาหาร​ ผู้เกี่ยวข้อง 2020-06-21 20:31:51 รายละเอียด

3228 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ว่าราชการจังหวัด​มุกดาหาร​ หน่วยงานรับผิดชอบ เรียน​ ท่านผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​มุกดาหาร​ 2020-06-21 20:23:07 รายละเอียด

3227 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัด​มุกดาหาร​ น่าจะลวไป ผลกระทบจากกลิ่นเหม็น​ขี้​หมู​ บ.เหมืองบ่า​ แข้งรอบ​ 3​ 2020-06-20 21:00:22 รายละเอียด

3226 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผลกระทบ​จากกลิ่นเหม็นฟาร์ม​เลี้ยงหมู​ เหมื ืแจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด​มุกดาหาร​ น่าจะลงมาจัดการเองค่ะ​ ประชาชนเดือดร้อน​เดือดร้อนกบิ่นขี้หมู​ ง.เหมืองบ่า​ 2020-06-20 20:48:53 รายละเอียด

3225 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ้เรียน​ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด​มุกดาหาร​ แจ้งรอบที่​ 2​ ผลกระทบ​จากกลิ่นเหม็น​ ขี้หมู​ ฟาร์ม​ บ.สหไทยฟาร์ม​ และ​ บ.บุญบันดาล​ ทั้ง​ 2​ แห่ง​ 2020-06-19 20:19:37 รายละเอียด

3224 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผลกระทบ​จากกลิ่นเหม็นฟาร์ม​เลี้ยงหมู​ เหมื เทศบาลเมือง​มุกดาหาร​ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2020-06-16 13:03:10 รายละเอียด

3223 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กระทรวงการคลัง เงินคืนแคชแบ็ค 8500 2020-06-14 08:32:35 รายละเอียด

3222 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ฟาร์มหมูบ้านเหมืองบ่า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ เหม็นขี้หมูมากๆๆๆๆๆ 2020-06-11 18:06:46 รายละเอียด

3221 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้ามุกดาหาร การขยายเขตไฟฟ้า 2020-06-04 14:07:37 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 31 ถึงเรคคอร์ด 45 จากทั้งหมด 500
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์