Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2404 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขอใช้ไฟฟ้า 2014-03-21 16:57:20 รายละเอียด

2403 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สจ มุกดาหาร อยากได้ถนนคอนกรีต 2014-03-17 07:50:53 รายละเอียด

2402 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) จังหวัดมุกดาหาร ตำรวจภูธรฯ และเทศบาลเมืองมุกดาหาร การขายสินค้าบนถนนและทางเท้า บริเวณถนนวิวิธสุรการ ข้างศาลากลางจังหวัด 2014-03-13 03:40:01 รายละเอียด

2401 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องเก็บขยะ 2014-03-12 10:44:09 รายละเอียด

2400 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร พิเนื่นื่มีการเผาถ่านในชุมชนมานาน! 2014-03-09 12:42:54 รายละเอียด

2399 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายนา คำมุงคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง ไม่เห็นความเดือนร้อนชองชาวบ้าน และไม่รับฟังอีกทั้งยังไม่ให้การช่วยเหลือ 2014-03-02 21:02:54 รายละเอียด

2398 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) บ้านที่เลี่ยงสุนัขอยู่หลังบ้านพักศาล ให้เตือนเจ้าของบ้าน 2014-03-02 11:49:21 รายละเอียด

2397 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมที่ดิน จ.มุกดาหาร การยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ออไปทำรังวัด 2014-02-06 12:42:42 รายละเอียด

2396 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงสีข้าว ฝุ่นละอองจากโรงสีข้าว 2014-02-03 13:24:27 รายละเอียด

2395 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) จังหวัดมุกดาหาร จะขอความช่วยเหลือเรื่องการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า และ มิเตอร์ประปาค่ะ 2014-01-27 12:25:52 รายละเอียด

2394 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าและกรมทางหลวง อันตรายที่เกิดจากทางโค้งไม่มีไฟทั้งที่อยู่ใกล้จวนผู้ว่า 2014-01-22 22:11:20 รายละเอียด

2393 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สรรพสามิตจังหวัดมุกดาหาร นายยุทธนา หวังกลับ การจับบุหรี่ของสรรพสามิต 2014-01-22 11:19:13 รายละเอียด

2392 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้ามุกดาหาร เสาไฟฟ้าหลังวัดอรุณฯ 2014-01-19 19:12:06 รายละเอียด

2391 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ถนนชำรุดมาก ถนนชำรุดมาก 2013-12-21 10:10:55 รายละเอียด

2390 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ประปา น้ำประปาไหลเบามาก 2013-12-21 10:07:50 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 271 ถึงเรคคอร์ด 281 จากทั้งหมด 281
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์