Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2416 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านค้าอิสระ ที่มาขายของบนถนนหน้าศาลากลาง ร้านค้าที่มาขายบริเวนถนนหน้าศาลากลาง 2014-04-25 18:17:44 รายละเอียด

2415 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่สำนักงานทัพยากรธรรมชาติแะสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ร้องเรียนแต่ขอชมเชยเจ้าหน้ที่พัสดุที่ทำงานดีและยิ้มแย้มแจ่มใส 2014-04-24 18:03:10 รายละเอียด

2414 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ 2014-04-24 09:35:43 รายละเอียด

2413 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานแป้งมันสำปะหลัง สุวิทย์เกษตรผล เรื่องกลิ่นเหม็นที่ได้รับจากโรงงานฯ สุวิทย์เกษตรผล 2014-04-20 19:31:45 รายละเอียด

2412 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านเคาะพ่นสี นายกอน อยู่บ้านเลขที่ 184 ม. 3 ต.บ้านค้อ กลิ่นสีเหม็นคละคลุ้ง 2014-04-14 22:56:31 รายละเอียด

2411 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ตำรวจดงหลวง ตำรวจทำผิดเอง 2014-04-10 21:00:23 รายละเอียด

2410 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ประปา ท่อประปาแตก 2014-04-10 14:57:53 รายละเอียด

2409 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เขตหลังวัดอรุณรังษี กีดขวางเส้นทางจราจร 2014-04-06 01:50:57 รายละเอียด

2408 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงเรียนกวดวิชามุกบัณฑิต การสอนที่ไม่ได้มาตรฐาน 2014-04-03 07:53:10 รายละเอียด

2407 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) พ่อค้าไม่เถื่อน ขอความเมตตา 2014-04-02 13:23:23 รายละเอียด

2406 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางสาวรัชนี ทำเลดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ แสดงกริยาไม่สุภาพ 2014-03-31 12:49:20 รายละเอียด

2405 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางสาวรัชนี ทำเลดี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ แสดงกริยาไม่สุภาพ 2014-03-31 12:48:46 รายละเอียด

2404 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร ขอใช้ไฟฟ้า 2014-03-21 16:57:20 รายละเอียด

2403 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สจ มุกดาหาร อยากได้ถนนคอนกรีต 2014-03-17 07:50:53 รายละเอียด

2402 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) จังหวัดมุกดาหาร ตำรวจภูธรฯ และเทศบาลเมืองมุกดาหาร การขายสินค้าบนถนนและทางเท้า บริเวณถนนวิวิธสุรการ ข้างศาลากลางจังหวัด 2014-03-13 03:40:01 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 271 ถึงเรคคอร์ด 281 จากทั้งหมด 281
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์