Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2469 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 2014-10-21 04:26:37 รายละเอียด

2468 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางยุพา เรื่อง การจุดเผาไฟในที่ชุมชน 2014-10-15 08:11:49 รายละเอียด

2467 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ที่เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ 2014-10-10 17:29:20 รายละเอียด

2465 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านดาวเรืองคาราโอเกะ ร้านดาวเรืองคาราโอเกะเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน 2014-10-03 08:35:44 รายละเอียด

2464 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่พูดไม่สุภาพ ทำเหมือนไม่เต็มใจให้บริการ 2014-10-03 07:56:34 รายละเอียด

2463 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน กรมที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ไม่ยินดีให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและบริการแย่มาก 2014-09-25 06:07:56 รายละเอียด

2462 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ 2014-09-08 02:48:16 รายละเอียด

2461 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การท่องเที่ยว ป้ายบอกเส้นทางชมวิวน้ำโขง 2014-09-02 11:31:55 รายละเอียด

2460 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายสิน วันดี บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.น เคลื่อนย้ายหลักหมุดทีดินของตนเอง ล้ำที่ของข้าพเจ้า และเลขหลักหมุดไม่ตรงกับเอกสารที่ดิน 2014-09-02 08:45:25 รายละเอียด

2459 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ตม.มุกดาหาร การเก็บเงินค่าธรรมเนียม กรอกฟอร์ม ตม.6 2014-08-31 00:41:47 รายละเอียด

2458 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) พัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกองทุนชุมชนอรุณรังษีไม่โปร่งใสในการบริหารกองทุนฯ 2014-08-30 14:13:30 รายละเอียด

2457 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหร่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานมันสำปะหลังส่งกลิ่นเหม็น 2014-08-26 16:01:30 รายละเอียด

2456 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล เรื่องถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างหนัก 2014-08-24 05:10:23 รายละเอียด

2455 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้หญ่บ้านหมู่ 12 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ไม่มีน้ำใช้ 2014-08-22 09:51:44 รายละเอียด

2454 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ การจัดซื้อจัดจ้าง 2014-08-18 09:55:14 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 256 ถึงเรคคอร์ด 270 จากทั้งหมด 285
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์