Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2478 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การประปาส่วนภูมิภาคจ.มุกดาหาร ผู้รับเหมาไม่ยอมเก็บเศษคอนกรีตจากการขุดวางท่อประปา 2014-11-17 02:37:12 รายละเอียด

2477 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย ไม่อนุมัติจ่ายเงินตกเบิกพนักงาน 2014-11-07 14:58:25 รายละเอียด

2476 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) รพ.มุกดาหาร การเคลมประกันชีวิตที่ล้าช้า 2014-11-07 08:06:19 รายละเอียด

2475 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การประปา ต้องการน้ำประปาใช้ในครัวเรือน 2014-10-27 03:19:37 รายละเอียด

2474 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน ร้องทุกข์น้ำประปาไม่ไหลครั้งที่ 3 2014-10-27 01:11:37 รายละเอียด

2473 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ไม่มีรถมาเก็บขยะ 2014-10-22 09:56:12 รายละเอียด

2472 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ที่เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ2 2014-10-21 15:37:01 รายละเอียด

2471 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายพัน ถมดินจนท่วมหลังคาบ้าน 2014-10-21 11:20:22 รายละเอียด

2470 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายพัน ถมดินจนท่วมหลังคาบ้าน 2014-10-21 11:20:12 รายละเอียด

2469 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร การปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 2014-10-21 04:26:37 รายละเอียด

2468 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางยุพา เรื่อง การจุดเผาไฟในที่ชุมชน 2014-10-15 08:11:49 รายละเอียด

2467 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ที่เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ 2014-10-10 17:29:20 รายละเอียด

2465 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านดาวเรืองคาราโอเกะ ร้านดาวเรืองคาราโอเกะเปิดเพลงเสียงดังรบกวนชาวบ้าน 2014-10-03 08:35:44 รายละเอียด

2464 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองมุกดาหาร เจ้าหน้าที่พูดไม่สุภาพ ทำเหมือนไม่เต็มใจให้บริการ 2014-10-03 07:56:34 รายละเอียด

2463 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียน กรมที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่ไม่ยินดีให้ความช่วยเหลือในการตรวจสอบและบริการแย่มาก 2014-09-25 06:07:56 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 256 ถึงเรคคอร์ด 270 จากทั้งหมด 285
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์