Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2500 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้าน..ความเสมอภาคอยู่ตรงไหน...จะให้รอถึงเท่าไร ..ชาวบ้านเมืืองอื่นทำไมเค้ามีไฟฟ้าใช้ขนาดมีครัวเรือน10หลังคาเรือน และชาวบ้านในชุมชนแห่งหนึ่งมีครัวเรือน25หลังคาเรือนกลับมีไฟฟ้าใช้ แล้วขนาดนี้อยู่ในเขตเทศบาลกลับไม่มีไฟฟ้าใช้มานานกว่า15ปี... ........ชาวบ้านจำนวน 39 ครอบครัว ที่บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ 11 ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 2014-12-30 11:50:20 รายละเอียด

2499 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้าน..ความเสมอภาคอยู่ตรงไหน...ร้องเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ มากว จะมีค่าตอนหาเสียงเท่านั้นหรือ ส่วนพวกเขาเหล่านั้นจะเป็นอยู่อย่างไรไม่เคยสน (มันน่าคิด) การเป็นผูู้นำที่ดีควรที่จะดูแลคนที่ตามด้วย มีงาน ศพ ไฟฟ้าก็อไม่มีใช้ และพวกเด็กเหล่านั้นกลับจากโรงเรียนถึงบ้านหวังจะได้อ่านหนังสือบ้างคงไม่มีโอกาศหรือปล่อยไปตามกาลเวลา 2014-12-30 11:47:41 รายละเอียด

2498 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้าน..ความเสมอภาคอยู่ตรงไหน... ความเสมอภาคอยู่ตรงไหน...ร้องเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ มากว่า 15 ปี 2014-12-30 11:34:32 รายละเอียด

2497 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้าน ร้องเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ มากว่า 15 ปี 2014-12-30 11:29:17 รายละเอียด

2496 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้าน ร้องเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ มากว่า 30ปี 2014-12-28 12:10:11 รายละเอียด

2495 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้น ร้องเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้ มากว่า 15 ปี 2014-12-25 11:54:23 รายละเอียด

2494 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนน 2014-12-22 07:58:02 รายละเอียด

2493 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายสุรยุทธ นาโสก นิติกร ทต.นาโสก 1.อันทพาล เห็นแก่ตัว คุยโม้ ท้าตีท้าต่อย เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ 2.ข่มขู่เอาชีวิติ ทรัพย์สินเพื่อนร่วมงาน เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ ในการสอบวินัยเพื่อน 2014-12-18 05:35:35 รายละเอียด

2492 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร/บริษัท truemove/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ขอให้ตรวจสอบการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ใกล้กับบ้านและแหล่งชุมชน 2014-12-17 06:26:22 รายละเอียด

2491 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาโครงการกล้องวงจรปิด การพิจารณาผลผู้มีสิทธิ์ในเบื้องต้น งาน cctv 30ล้านโดยไม่เป็นธรรม 2014-12-12 10:22:10 รายละเอียด

2489 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายประสันตา สถพร/หัวหน้าหมวดการทางมุกดาหาร เรียกรับเงินในการปฏิบัติหน้าที่ 2014-12-04 06:36:54 รายละเอียด

2487 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านตะวันแดง ขอให้ตรวจสอบและปิดการดำเนินการร้านตะวันแดง 2014-11-26 12:25:43 รายละเอียด

2486 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านตะวันแดง ส่งเสียงรบกวนการพักผ่อน 2014-11-26 12:20:26 รายละเอียด

2485 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านอาหารตะวันแดง สางเสียงดังรบกวน 2014-11-26 12:14:48 รายละเอียด

2484 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศกิจ ช่วยจัดระเบียบ ทางเท้าหน่อยครับ 2014-11-25 10:04:24 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 256 ถึงเรคคอร์ด 270 จากทั้งหมด 285
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์