Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3263 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สวนอาหารจิ๊บ (บ้านชนเผ่า) การใช้เสียงดังทำให้เกิดความเดีอดร้อนรำคาญ 2021-02-03 10:50:08 รายละเอียด

3262 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกวันให้เลิกเผาขยะ ใบไม้ใบหญ้าตามหมู่บ้าน 2021-01-21 10:07:34 รายละเอียด

3261 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายอนุสิทธิ์ ตั้งปณิธานนธ์ ข้อพิพาททางสาธารณะ ตามโฉนดที่ดิน 29293 ตำบลคำอาฮวน และโฉนดที่ดิน 32876 2021-01-16 09:56:51 รายละเอียด

3260 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานน้ำตาลสหเรือง ส่งกลิ่นเหม็น 2021-01-09 19:26:27 รายละเอียด

3259 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การจัดการขยะ มีคนแอบเอาขยะมาทิ้ง 2021-01-02 19:52:27 รายละเอียด

3258 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อสม จังหวัดมุกดาหาร เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงไม่กักตัว 2021-01-02 09:47:07 รายละเอียด

3257 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางเหวย นาโสก คนข้างบ้านชอบเผาขยะ สร้างมลพิษ 2020-12-29 11:03:13 รายละเอียด

3256 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมทางหลวงชนบท ถนนเส้นคำป่าหลาย-หว้านใหญ่ 2020-12-19 10:48:40 รายละเอียด

3255 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เคาท์เตอร์อำเภอยิ้ม บิ๊กซีมุกดาหาร เจ้าหน้าที่บริการไม่เต็มประสิทธิภาพ 2020-12-11 14:32:11 รายละเอียด

3254 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร , ประปา ถนนพัง ท่อประปารั่วน้ำท่วมถนน 2020-12-02 18:56:08 รายละเอียด

3253 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ขยะ ชาวบ้านเอาขยะมาทิ้ง 2020-11-26 17:29:43 รายละเอียด

3252 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ส่วนเกี่ยวคล่อง ยุงเยอะ 2020-11-24 23:15:09 รายละเอียด

3251 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบจ.มุกดาหาร สะพานหักชำรุดเป็นเวลานาน 2020-11-19 11:24:20 รายละเอียด

3250 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น 2020-11-13 17:45:26 รายละเอียด

3249 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรรมการหมู่บ้าน ม.1 บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี โดนกรรมการหมู่บ้านโกงเงินออมทรัพย์ 2020-11-06 13:09:53 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 500
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์