Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3247 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีไฟฟ้าใช้มา 10 กว่าปีแล้ว 2020-10-08 16:07:58 รายละเอียด

3246 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบจ. ถนนเละเต็มไปด้วยโคลนตม การสัญจรแทบไปไม่ได้ 2020-09-20 13:56:41 รายละเอียด

3245 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน/กรมทางหลวง การสัญจรบนถนน เส้น นาทาม-คำเชีงสา 2020-09-20 12:50:22 รายละเอียด

3244 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โครงการเราไม่ทิ่งกัน ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง 2020-09-17 14:12:31 รายละเอียด

3243 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยคะ เรื่องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งในหมู่บ้าน 2020-09-15 11:39:48 รายละเอียด

3242 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่ทางหลวงสายนาไคร้-คำชะอี เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ให้สัญญา 2020-09-15 09:44:00 รายละเอียด

3241 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต ,กรมทางหลวงชนบท, อบจ การซ่อมแซมถนน,สร้างถนน 2020-09-14 22:40:14 รายละเอียด

3240 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมวิ่ง มุกดาหาร 250 ปี มินิมาราธอน 2020-09-08 14:32:24 รายละเอียด

3239 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ล่าช้า 2020-08-28 22:05:22 รายละเอียด

3238 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลทุกโครงการ 2020-08-23 13:08:38 รายละเอียด

3237 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โครงการเราไม่ทิ่งกัน ลงทะเบียนไม่สำเร้จ 2020-08-23 11:09:29 รายละเอียด

3236 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชนบท ขอให้เจาะท่อระบายน้ำ 2020-08-11 12:30:20 รายละเอียด

3235 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลมุกดาหาร กลิ่นขี้หมูเยี่ยวหมู เสียงรบกวน 2020-07-21 10:39:56 รายละเอียด

3234 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายเเดน ชาวเขา ขอความช่วยเหลือ 2020-07-16 14:44:38 รายละเอียด

3233 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กระทรววการคลัง ไม่ได้รับความเปนธรรมจากระบบคัดกรอวของกระทรวงการคลัง ไม่ได้รับสิทธ์ใดๆในการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในโคลงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโคสิท 2020-07-09 01:39:59 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 500
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์