Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3098 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การประปาส่วนภูมิภาค ท่อน้ำใต้พื้นถนนรั่วซึม 2018-12-12 22:32:39 รายละเอียด

3097 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับผิดชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยมยั่งย ต้องการยื่นอุธรณ์ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดทำหน้าที่รับอุธรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2561 เพราะจะหมดเขต 30 พ.ย.2561 ยังไม่ได้อุธรณ์เลย 2018-11-21 15:16:19 รายละเอียด

3096 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ไฟฟ้า 2018-11-16 23:50:05 รายละเอียด

3094 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าส่องถนนเส้นดงมัน-นาโพธิ์(กม.ที่0บ้านดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง) 2018-11-09 13:44:12 รายละเอียด

3093 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบล การขอมีไฟฟ้าใช้ 2018-11-08 04:14:58 รายละเอียด

3091 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทสบาลตำบลภูวง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านดับ 2018-10-17 09:01:10 รายละเอียด

3090 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความช่วยปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร 2018-10-16 08:31:01 รายละเอียด

3089 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลร่มเกล้า ระบบน้ำประปาของทางเทศบาลตำบลร่มเกล้า 2018-10-15 10:54:22 รายละเอียด

3087 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เตาเผาถ่านด้านหลังวัดคำอาฮวนเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน เตาเผาถ่านเผาถ่านช่วงตอนกลางคืนเกิดควันไฟลอยไปทั่วบริเวณและเข้าไปในบ้านเรือนข้างเคียงเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ 2018-10-09 20:31:13 รายละเอียด

3086 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ไฟฟ้าสาขาคำชะอี ไฟฟ้า ดับบ่อยมาก เป็นประจำ 2018-10-09 11:15:41 รายละเอียด

3083 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้านขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็อย่างสูง เรื่องขออนุมัติขยายเขตไฟฟ้า IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.147.209 ลำดับที่ : 2537 2018-09-23 17:57:32 รายละเอียด

3082 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) น้ำประปาขุ่นที่บ้านหนองหอยหมู่ 11โดย นพค.24 ดำเนินการ เนื่องจากการขุดลอกสระหมู่บ้านของ นพค.24 เพื่อมาทำน้ำประปา แต่น้ำขุ่น 2018-09-21 07:43:08 รายละเอียด

3079 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ขอความกรุณาช่วยปรับถนนในซอยขลิบบุริทร์ ให้เท่ากับปากซอยขลิบบุริทร์ ท่อระบายน้ำ ลอกคลอง 2018-08-18 13:02:24 รายละเอียด

3078 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ไม่ทราบ รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนยอดแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี 2018-08-10 13:25:10 รายละเอียด

3077 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร น้ำประปาไม่พอใช้ในหมู่บ้านหนองหมู ต.พังเเดง อ.ดงหลวง จ มุกดาหาร 2018-08-07 15:40:52 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 332
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์