Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3004 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) พระวัดนาโปน้อย ให้เอกชนเช่าลานกีฬาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่สอนขับรถโดยปิดล็อกพื้นที่ไม่ให้เข้าใช้ 2017-10-31 16:57:33 รายละเอียด

3003 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศูนย์บ.เอไอเอส มุกดาหาร (หน.นิรมิตร) ฟ้าผ่าลงเสาเอไอเอส ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ชาวบ้านชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งต้องการให้รืั้อถอนเสาเอไอเอสออกจากชุมชนฯ 2017-10-30 12:55:32 รายละเอียด

3002 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต.ตำบลนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ถนนเข้าซอยนำ้ท่วมขังเละเป็นโคลนตมการสัญจรมีความยากลำบากยิ่ง 2017-10-18 13:28:28 รายละเอียด

3001 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 ตั้งตลาดผิด พ.ร.บ ทางหลวงโดยตรง การบริการจัดการไม่มีใช้น้ำไฟฟรีถูกต้องแล้วหรือ 2017-09-29 17:32:01 รายละเอียด

3000 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับผิดชอบกล้อง cctv ในชุมชน รถชนเสากล้อง cctv 2017-09-20 12:31:35 รายละเอียด

2998 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย์ ข้าราชการครู ข้อราชการแอบอ้างหน่วยงานหรือพนักงานในหน่วยงานราชการ ที่เป็นสาระสำคัญของคดีมิชอบ 2017-09-13 11:04:38 รายละเอียด

2996 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาห การเพิกเฉย ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 2017-09-10 14:01:51 รายละเอียด

2995 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) บ้านท่าโพธิ์ สะหวันนะเขต สปปลาว จุดบั้งไฟทั้งวัน แล้วข้ามแม่น้ำโขงมาตกใส่บ้านเรือน สวน และนา ของประชาชนไทย 2017-09-03 14:17:12 รายละเอียด

2994 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ตำรวจ/ทหาร/ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอดอนตาล ปล่อยปละละเลยให้มีการขายฉลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 2017-09-01 09:39:53 รายละเอียด

2993 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านอาหาร/คาราโอเกะแหม่มจ๋า เสียงดังสร้างความรำคาญ 2017-08-31 21:07:30 รายละเอียด

2992 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) บ้านท่าโพธิ์ แขวงสะหวันนะเขต สปปลาว บ้านท่าโพธิ แขวงสะหวันนะเขต สปปลาว ได้มีการจุดบ้องไฟติดต่อกันมาเป็นเวลาเดือนเศษแล้วตั้แต่กลางเดือนกรกฏาคม 2560 เรื่อยมาทุกวันเป็นเหตุให้บั้งไฟได้มาตกสร้างความเสียหายให้แก่บ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา ของประฃาชนบ้านท่าไค้ อ.เมืองมุกดาหาร บ.โคก และบ้านหนองหล่ม อ.ดอนตาล ขอให้ทางศูนย์ดำรงธรรมได้ประสานงานกับทาง สปปลาว ได้หันวิถีบั้งไฟเข้าไปในเขตประเทศลาว อย่าได้ตั้งแนวยิงข้ามมาฝั่งไทย 2017-08-28 14:56:07 รายละเอียด

2991 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร ขอความอนุเคราะห์ เรื่องการเบิกจ่ายเงินในบัญชีธนาคาร ที่กรมพินิจฯ ดูแล เพื่อใช้จ่ายหนี้ 2017-08-17 18:38:20 รายละเอียด

2989 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร สร้างเงื่อนไขเกินความจำเป็นให้กับผู้ที่มาทำนิติกรรม เกี่ยวกับจดจำนองและจำนองเป็นประกัน 2017-08-17 13:09:43 รายละเอียด

2988 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต. ต.บ้านค้อ เงินคนแก่อายุ70ปี ไม่ได้รับเงินมี นายนาย วงศ์มหาเทพ และนายแสวง แสนสุภาพี อายุ80 ปี 2017-08-12 16:52:05 รายละเอียด

2987 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้รับผลกระทบกำแพง อบต.นาอุม ล้มทับที่นาและสวน 2017-07-31 10:21:42 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 285
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์