Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3034 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นาย เพ็ญพสิษฐ์ บุญภู่ ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก เป็นชู้กับเมียชาวบ้าน 2018-01-24 11:01:01 รายละเอียด

3033 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ที่มีอำนาจ ทำถนนเสร็จช้า เดินทางลำบาก 2018-01-23 18:00:23 รายละเอียด

3032 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร.พ.ช เรื่องน้ำบาดาลเนื่องจากหน่วยงาน ร.พ.ช.ได้ขุดเจาะน้ำบาดาลประมาณ39เมตรเป็นน้ำผิวดินยังไม่ถึงน้ำใต้ดินแท้ เพราะน้ำที่ได้เป็นน้ำผิดดินสูบขึ้นมาแล้วทิ้งไว้สักพักน้ำเปลี่ยนสีใช้ไม่ได้ ปัจจุบัน ใช้ไม่ได้คือเสียซ่อมไม่ได้เป็นอนุสรณ์ อยากจะไห้ซ่อมแซมหรือถอนออกไป เข้าสู่หน้าแล้งน้ำก็มีบ้างไม่มีบ้าง 2018-01-23 16:06:00 รายละเอียด

3031 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชนบท อยากให้รื้อไม้กันถนน-ป้ายจราจร ปิดขวางถนน4แยก 2018-01-22 11:50:40 รายละเอียด

3027 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศูนย์ดำรงธรรม โดนหลอกชื้อรถ 2018-01-11 21:44:15 รายละเอียด

3026 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางบุญใจ ปาณะวงค์ เรื่องนายวัชรา วิบูลย์อรรถกรหลวงช่อโกงบ้านที่อยูอาสัยขณะนี้ตามหานายวัชราไม่ได้ตอนข้าพเจ้าเดือดร้อนมากข้าพเจ้าไม่รู้จะเพิ่งใครอีกแล้วค่ะบ้านข้าพเจ้าอยํที่กองบังคับคดีข้าพเจ้าได้ประมูลได้แต่หาเงินไปจ่ายไม่ทันเวลาเขาให้มาอยากปรึกษามีทางไหนที่ข้าพเจ้าจะได้บ้านคืนขอเรียนทางศูนย์ดำรงธรรมช่วยด้วยค่ะ 2018-01-03 20:21:20 รายละเอียด

3025 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) จังหวัดมุกดาหาร เงินช่วยเหลือพืชผลการเกษตร 2017-12-25 11:24:46 รายละเอียด

3024 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานยางพารา โรงงานยาพาราส่งกลิ่มเหม็น 2017-12-22 17:22:22 รายละเอียด

3023 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริหารดูแลจุดท่องเที่ยวใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 2017-12-21 20:28:18 รายละเอียด

3022 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โยธาธิการจังหวัดมุกดาหาร ทรายยังคงพัดเข้าบ้านเหมือนเดิม 2017-12-19 10:46:31 รายละเอียด

3021 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรุดโทรมเสียหายหนัก 2017-12-18 19:50:18 รายละเอียด

3020 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ไปรษณีย์จ.มุกดาหาร ส่วจดหมายผิดที่ 2017-12-14 09:16:50 รายละเอียด

3019 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 จัดตั้งตลาดเปิดขายทุกวันและทำร้านค้าแบบถาวรและชั่วคราวในเขตทางไหล่ทางทางแยกสี่แยกแต่เป็นที่ถนนทางหลวงทั้งหมดได้สิทธิด้วยกฎหมายข้อใดมาตราใดของกรมทางหลวง 2017-12-13 13:19:16 รายละเอียด

3018 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ต้องการติดต่อ พันเอกยุทธนา มหาวัน มีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องบางอย่าง ต้องการติดต่อท่านพันเอกยุทธนา มหาวัน 2017-12-13 10:31:49 รายละเอียด

3017 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถนนชำรุดไม่ได้รับการซ่อมบำรุง 2017-12-11 15:53:17 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 285
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์