Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3021 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรุดโทรมเสียหายหนัก 2017-12-18 19:50:18 รายละเอียด

3020 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ไปรษณีย์จ.มุกดาหาร ส่วจดหมายผิดที่ 2017-12-14 09:16:50 รายละเอียด

3019 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 จัดตั้งตลาดเปิดขายทุกวันและทำร้านค้าแบบถาวรและชั่วคราวในเขตทางไหล่ทางทางแยกสี่แยกแต่เป็นที่ถนนทางหลวงทั้งหมดได้สิทธิด้วยกฎหมายข้อใดมาตราใดของกรมทางหลวง 2017-12-13 13:19:16 รายละเอียด

3018 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ต้องการติดต่อ พันเอกยุทธนา มหาวัน มีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องบางอย่าง ต้องการติดต่อท่านพันเอกยุทธนา มหาวัน 2017-12-13 10:31:49 รายละเอียด

3017 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถนนชำรุดไม่ได้รับการซ่อมบำรุง 2017-12-11 15:53:17 รายละเอียด

3009 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร ฝุ่นละออง ทรายละเอียด พัดเข้าบ้าน 2017-11-28 07:04:24 รายละเอียด

3008 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กำนันตำบลชะโนดน้อย ทุจริตโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเซินก้า 2017-11-27 14:35:18 รายละเอียด

3006 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 ตั้งตลาดนัดริมทางขอบทางไหล่ทางหลวงในที่ถนนหลวงทั้งหมดในข้อกฏหมายทางหลวงผิด (พ ร บ หลายมาตรา) 2017-11-20 15:41:08 รายละเอียด

3005 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สภอ.ดอนตาล ต.บ้านป่าไร่ ยาบ้าระบาดหนักมากครับ 2017-11-09 21:14:12 รายละเอียด

3004 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) พระวัดนาโปน้อย ให้เอกชนเช่าลานกีฬาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่สอนขับรถโดยปิดล็อกพื้นที่ไม่ให้เข้าใช้ 2017-10-31 16:57:33 รายละเอียด

3003 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศูนย์บ.เอไอเอส มุกดาหาร (หน.นิรมิตร) ฟ้าผ่าลงเสาเอไอเอส ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ชาวบ้านชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งต้องการให้รืั้อถอนเสาเอไอเอสออกจากชุมชนฯ 2017-10-30 12:55:32 รายละเอียด

3002 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต.ตำบลนาสีนวล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ถนนเข้าซอยนำ้ท่วมขังเละเป็นโคลนตมการสัญจรมีความยากลำบากยิ่ง 2017-10-18 13:28:28 รายละเอียด

3001 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 ตั้งตลาดผิด พ.ร.บ ทางหลวงโดยตรง การบริการจัดการไม่มีใช้น้ำไฟฟรีถูกต้องแล้วหรือ 2017-09-29 17:32:01 รายละเอียด

3000 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับผิดชอบกล้อง cctv ในชุมชน รถชนเสากล้อง cctv 2017-09-20 12:31:35 รายละเอียด

2998 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางสาวขวัญตา อุทัยพิบูลย์ ข้าราชการครู ข้อราชการแอบอ้างหน่วยงานหรือพนักงานในหน่วยงานราชการ ที่เป็นสาระสำคัญของคดีมิชอบ 2017-09-13 11:04:38 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 281
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์