Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2984 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร เทศบาลตำบลนาสีนวล ถนน ลุกรังแลัน้ำประปา 2017-07-17 16:34:50 รายละเอียด

2983 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวง ไม้กั้นถนน-และป้ายกีดกั้นถนน 2017-07-12 20:48:26 รายละเอียด

2982 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศกิจ ระเบียบและการกำหนดเวลาในการให้ประชาชนจอดรถและแม่ค้าตั้งแผงขายสินค้าภายในบริเวณถนนหน้า ธ.กรุงไทย_ข้าง ธ.กรุงไทย (รพ.มุกดาหาร) 2017-06-26 22:12:20 รายละเอียด

2980 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) พวกขนของเสียงดังตอนกลางคืน เสียงดังรบกวนผู้อื่นในหมู่บ้านนาโปน้อย 2017-06-20 10:23:35 รายละเอียด

2978 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ตำรวจ ทหาร แก๊งปล่อยเงินกู้ หมวกกันน๊อก 2017-05-31 09:55:00 รายละเอียด

2976 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ระบบน้ำประปา 2017-05-14 09:40:31 รายละเอียด

2974 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ เรื่องน้ำปะปา 2017-05-11 08:54:12 รายละเอียด

2972 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการบริการที่ไม่ดี 2017-04-18 16:49:16 รายละเอียด

2971 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กลุ่มผู้ขายสินค้าตลาดราตรี การออกมาตั้งแผงขายของก่อนกำหนดเวลา 2017-04-18 00:34:41 รายละเอียด

2970 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายสุริโย อุสาพรม เอาขยะ ส่งกลิ่นเหม็น 2017-04-11 12:08:40 รายละเอียด

2969 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านประกอบโลหกรรม บริเวณตลาดศรีบุญเรืองเดิมซอยร่วมใจ1 มีการเผาวัสดุโลหะ หรือสิ่งใด ภายในอาคาร ส่งกลิ่นสารเคมีฟุ้งกระจายเข้าที่พักอาศัยใกล้เคียง ทำให้หายใจลำบากโดยเฉพาะเด็กๆ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมายาวนานเป็นปี จนคนใกล้เคียงจะเป็นโรคปอดแล้ว 2017-04-10 09:47:47 รายละเอียด

2968 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กองช่าง รบกวนช่วยซ่อมแซมฝาท่อน้ำซอยขลิบบุรินทร์ 2017-04-01 16:55:08 รายละเอียด

2966 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ราษฎร ลักลอบเล่นการพนัน 2017-03-29 10:56:31 รายละเอียด

2965 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลโพนทราย ได้รับผลกระทบจากการเผาถ่านอย่างรุนแรง 2017-03-20 20:16:54 รายละเอียด

2963 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) บ้านพักปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มีเสียงดังจากถังแรงดันขนาดใหญ่ 2017-03-11 00:01:54 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 281
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์