Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3123 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การโทรศัพท์มุกดาหาร (TOT) มุกดาหาร ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์ 2019-03-25 08:26:05 รายละเอียด

3122 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้า แจ้งการเลิกร้องเรียนการไฟฟ้า,เรื่องขอใช้ไฟฟ้าครัวเรือนไม่คืบหน้ากว่า10ปี 2019-03-22 12:44:53 รายละเอียด

3121 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมประชาสงเคราะห์ ถนนชำรุดเสียหายหนักมาก ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาล 2019-03-18 09:48:04 รายละเอียด

3120 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน น้ำประปาไม่ไหล มาหลายวัน 2019-03-14 22:30:22 รายละเอียด

3119 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การเผาไร้อ้อย ได้รับผลกระทบจากการเผาไร้อ้อย 2019-03-11 09:24:25 รายละเอียด

3118 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การเผาไร้อ้อย ได้รับผลกระทบจากการเผาไร้อ้อย 2019-03-11 09:24:07 รายละเอียด

3117 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การโทรศัพท์มุกดาหาร (TOT) มุกดาหาร ถอนเสาไฟฟ้าแล้วไม่ถมดินกลับสภาพเดิม 2019-03-09 13:37:04 รายละเอียด

3115 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ บอกว่าจะคืนเงินที่เอาไปแล้วไม่คืนตามกำหนด พร้อมกับขาดการติดต่อการสื่อสารทุกช่องทาง 2019-02-26 08:10:02 รายละเอียด

3114 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การประปาส่วนภูมิภาค ท่อน้ำแตกรั่วซึม 2019-02-20 10:34:52 รายละเอียด

3113 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องถนนชำรุดมากๆ 2019-02-07 12:27:14 รายละเอียด

3112 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สภ.ดอนตาล ยาเสพติด 2019-01-31 16:28:31 รายละเอียด

3111 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ดูแลน้ำประปาหมู่บ้านบ้านคำพอก น้ำประปาหมู่บ้าน 2019-01-26 23:01:50 รายละเอียด

3110 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)มุกดาหาร ร้องเรียนเรื่อง แบ่งเขดที่ดิน(ส.ป.ก.) 2019-01-26 09:56:57 รายละเอียด

3109 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)มุกดาหาร ร้องเรียนเรื่อง แบ่งเขดที่ดิน(ส.ป.ก.) 2019-01-26 09:54:46 รายละเอียด

3108 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์กรเทศบาลคำชะอี ตลาด เย็นเทศบาลคำชะอี 2019-01-25 13:58:12 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 332
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์