Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3114 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การประปาส่วนภูมิภาค ท่อน้ำแตกรั่วซึม 2019-02-20 10:34:52 รายละเอียด

3113 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องถนนชำรุดมากๆ 2019-02-07 12:27:14 รายละเอียด

3112 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สภ.ดอนตาล ยาเสพติด 2019-01-31 16:28:31 รายละเอียด

3111 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ดูแลน้ำประปาหมู่บ้านบ้านคำพอก น้ำประปาหมู่บ้าน 2019-01-26 23:01:50 รายละเอียด

3110 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)มุกดาหาร ร้องเรียนเรื่อง แบ่งเขดที่ดิน(ส.ป.ก.) 2019-01-26 09:56:57 รายละเอียด

3109 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)มุกดาหาร ร้องเรียนเรื่อง แบ่งเขดที่ดิน(ส.ป.ก.) 2019-01-26 09:54:46 รายละเอียด

3108 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์กรเทศบาลคำชะอี ตลาด เย็นเทศบาลคำชะอี 2019-01-25 13:58:12 รายละเอียด

3106 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายอึ้ม(ชื่อเล่น)​ ลักลอบเปิดบ่อนไก่​ โดยไม่มีใบอนุญาต​ 2019-01-25 13:42:38 รายละเอียด

3105 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต.โพธิ์ไทร ถนนสายโรงน้ำบ้านนาโพธิ์ 2019-01-18 16:26:01 รายละเอียด

3104 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1500 บาท 2019-01-13 13:32:12 รายละเอียด

3103 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คุณ วิษณุ นกสกุล ไม่จ่ายค่าจ้างทำงาน 2019-01-05 21:59:03 รายละเอียด

3102 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานอุสาหกรรม,โรงเลี้ยงหมู บริเวณบ้านสามขา,คำป่าหลาย,หว้าน กลิ่นเหม็นรบกวนการใช้ชีวิต 2018-12-25 07:00:08 รายละเอียด

3101 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์กรเทศบาลคำชะอี ตลาดเย็นเทศบาลคำชะอี 2018-12-21 19:53:56 รายละเอียด

3100 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร แขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร (หน่วยงานรับผ ถนนเส้นหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำรุด เสียหาย 2018-12-19 10:37:00 รายละเอียด

3099 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลนิคมคำสร้อย ขยะมูลฝอย 2018-12-15 23:04:38 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 285
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์