Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3044 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายหลาวทอง บับภาร เหม็นกลิ่นเผาถ่าน 2018-03-13 19:57:30 รายละเอียด

3043 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ที่เกี่ยวข การปรับปรุงบาทวิถีล้าช้า ทิ้งงานไม่ทำให้เสร็จ 2018-03-10 10:43:33 รายละเอียด

3041 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม 2018-02-23 13:02:38 รายละเอียด

3040 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม 2018-02-19 13:47:46 รายละเอียด

3039 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี เรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท 2018-02-14 09:40:35 รายละเอียด

3038 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำในการใช้อุปโภคในครัวเรือนขาดแคลนมาเป็นอาทิตย์ 2018-02-09 22:13:33 รายละเอียด

3037 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่อระบายน้ำริมถนน รพช. เส้นทางอำเภอหนองสูง ถึงอำเภอนิคมคำสร้อย ไม่มีการลอกคูคลองตั้งแต่ทำถนนมาเป็นเวลาเกือบ 10 กว่าปี ทำให้ท่อระบายตื้นเขินเต็มไปด้วยเศษหิน ดินทราย เศษใบไม้ ส่งผลให้น้ำขังเป็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแห่ลงเพาะพันธุ์ของยุงชนิดต่างๆ 2018-02-09 15:02:44 รายละเอียด

3035 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรการจัดตั้งตลาดนัด แก้ไขล้าช้าให้รื้อถอนออกแต่แม่ค้ายังดื้อด้านไม่รื้อถอนออกได้สิทธิพิเศษอารัยมีข้อกฏหมายห้ามทำมาตั้งแต่พ.ศ2535หรือทั้งที่ผิดกฏหมายทั้งหมดและละเมิดด้วยข้อกฏหมายที่ตั้งมานมนานเต็มๆแล้วให้ร้านค้าที่ทำถูกเสียภาษีแพงๆแล้วถูกละเมิดสิทธิกันมันถูกต้องแล้วหรือคุณเจ้าหน้าที่รัฐ 2018-01-24 16:56:29 รายละเอียด

3034 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นาย เพ็ญพสิษฐ์ บุญภู่ ครูโรงเรียนบ้านหนองเม็ก เป็นชู้กับเมียชาวบ้าน 2018-01-24 11:01:01 รายละเอียด

3033 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ที่มีอำนาจ ทำถนนเสร็จช้า เดินทางลำบาก 2018-01-23 18:00:23 รายละเอียด

3032 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร.พ.ช เรื่องน้ำบาดาลเนื่องจากหน่วยงาน ร.พ.ช.ได้ขุดเจาะน้ำบาดาลประมาณ39เมตรเป็นน้ำผิวดินยังไม่ถึงน้ำใต้ดินแท้ เพราะน้ำที่ได้เป็นน้ำผิดดินสูบขึ้นมาแล้วทิ้งไว้สักพักน้ำเปลี่ยนสีใช้ไม่ได้ ปัจจุบัน ใช้ไม่ได้คือเสียซ่อมไม่ได้เป็นอนุสรณ์ อยากจะไห้ซ่อมแซมหรือถอนออกไป เข้าสู่หน้าแล้งน้ำก็มีบ้างไม่มีบ้าง 2018-01-23 16:06:00 รายละเอียด

3031 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชนบท อยากให้รื้อไม้กันถนน-ป้ายจราจร ปิดขวางถนน4แยก 2018-01-22 11:50:40 รายละเอียด

3027 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศูนย์ดำรงธรรม โดนหลอกชื้อรถ 2018-01-11 21:44:15 รายละเอียด

3026 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางบุญใจ ปาณะวงค์ เรื่องนายวัชรา วิบูลย์อรรถกรหลวงช่อโกงบ้านที่อยูอาสัยขณะนี้ตามหานายวัชราไม่ได้ตอนข้าพเจ้าเดือดร้อนมากข้าพเจ้าไม่รู้จะเพิ่งใครอีกแล้วค่ะบ้านข้าพเจ้าอยํที่กองบังคับคดีข้าพเจ้าได้ประมูลได้แต่หาเงินไปจ่ายไม่ทันเวลาเขาให้มาอยากปรึกษามีทางไหนที่ข้าพเจ้าจะได้บ้านคืนขอเรียนทางศูนย์ดำรงธรรมช่วยด้วยค่ะ 2018-01-03 20:21:20 รายละเอียด

3025 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) จังหวัดมุกดาหาร เงินช่วยเหลือพืชผลการเกษตร 2017-12-25 11:24:46 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 311
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์