Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2965 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลโพนทราย ได้รับผลกระทบจากการเผาถ่านอย่างรุนแรง 2017-03-20 20:16:54 รายละเอียด

2964 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศูนย์ดำรงธรรมมุก กระจอกจริงๆ [แจ้งพวกขนสินค้าเถื่อน] ร้องเรียนไปตั้งนาน http://www.mukdahan.go.th/muk_rongtook/list_detail2.php?rsid=2948 2017-03-20 02:43:21 รายละเอียด

2963 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) บ้านพักปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร มีเสียงดังจากถังแรงดันขนาดใหญ่ 2017-03-11 00:01:54 รายละเอียด

2962 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ฝ่ายสินเชื่อ ธกส. สาขาจังหวัดมุกดาหาร ธนาคารไม่โอนเงินให้หลังจากทำการจดจำนองโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วตามข้อตกลง 2017-03-04 06:04:37 รายละเอียด

2961 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียจังหวัดมุกดาหาร ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขอคืนเงินประกันการปฏิบัติงาน 2017-03-01 19:39:21 รายละเอียด

2949 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค จังหวัดมุกดาหาร แกงค์กระเทยหลอกขายเครื่องนวดไฟฟ้าระบาด 2017-02-16 22:12:06 รายละเอียด

2948 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เสียงดังรบกวนชาวบ้าน เสียงดังรบกวนชาวบ้าน 2017-02-16 18:02:09 รายละเอียด

2945 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผญบ.หมู่ 9 ต.นาสีนวน ควันพิษจากเตาถ่าน 2017-02-06 08:22:06 รายละเอียด

2944 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องกรค์ที่รับผิดชอบหรือที่เกี่ยวข้อง เรื่องร้องเรียนลำดับที่ :2918 ยังไม่ได้รับการดำเนินการใดๆ ถนนชำรุดและถนนไม่ได้รับการพัฒนาเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี(ชาวบ้านเดือดร้อนมากๆ) 2017-02-02 10:17:12 รายละเอียด

2943 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางสาวสุกัญญา พันธ์พิบูลย์ ปลัดอำเภอเมืองมุกดาหาร ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการไกล่เกลี่ย 2017-01-23 18:09:12 รายละเอียด

2942 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวนหรือเทศบาลเมืองมุกดาหาร การกำจัดขยะของชาวหมู่บ้านสวนพรเพชร 2017-01-16 21:27:44 รายละเอียด

2939 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ขบวนการขนของเถื่อน ขบวนการขนของเถื่อน 2016-12-31 04:22:57 รายละเอียด

2938 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) พนักงานส่วนตำบลบ้านบาก ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ 2016-12-29 13:48:21 รายละเอียด

2937 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้า ต้องการไฟทางริมถนน 2016-12-29 13:32:20 รายละเอียด

2936 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานน้ำตาลสหเรือง โรงงานน้ำตาลส่งกลิ่นเหม็น 2016-12-17 20:45:04 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 261
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์