Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3094 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าส่องถนนเส้นดงมัน-นาโพธิ์(กม.ที่0บ้านดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง) 2018-11-09 13:44:12 รายละเอียด

3093 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบล การขอมีไฟฟ้าใช้ 2018-11-08 04:14:58 รายละเอียด

3091 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทสบาลตำบลภูวง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านดับ 2018-10-17 09:01:10 รายละเอียด

3090 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความช่วยปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร 2018-10-16 08:31:01 รายละเอียด

3089 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลร่มเกล้า ระบบน้ำประปาของทางเทศบาลตำบลร่มเกล้า 2018-10-15 10:54:22 รายละเอียด

3087 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เตาเผาถ่านด้านหลังวัดคำอาฮวนเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน เตาเผาถ่านเผาถ่านช่วงตอนกลางคืนเกิดควันไฟลอยไปทั่วบริเวณและเข้าไปในบ้านเรือนข้างเคียงเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ 2018-10-09 20:31:13 รายละเอียด

3086 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ไฟฟ้าสาขาคำชะอี ไฟฟ้า ดับบ่อยมาก เป็นประจำ 2018-10-09 11:15:41 รายละเอียด

3083 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้านขอขอบพระคุณผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็อย่างสูง เรื่องขออนุมัติขยายเขตไฟฟ้า IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.147.209 ลำดับที่ : 2537 2018-09-23 17:57:32 รายละเอียด

3082 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) น้ำประปาขุ่นที่บ้านหนองหอยหมู่ 11โดย นพค.24 ดำเนินการ เนื่องจากการขุดลอกสระหมู่บ้านของ นพค.24 เพื่อมาทำน้ำประปา แต่น้ำขุ่น 2018-09-21 07:43:08 รายละเอียด

3079 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ขอความกรุณาช่วยปรับถนนในซอยขลิบบุริทร์ ให้เท่ากับปากซอยขลิบบุริทร์ ท่อระบายน้ำ ลอกคลอง 2018-08-18 13:02:24 รายละเอียด

3078 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ไม่ทราบ รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนยอดแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี 2018-08-10 13:25:10 รายละเอียด

3077 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร น้ำประปาไม่พอใช้ในหมู่บ้านหนองหมู ต.พังเเดง อ.ดงหลวง จ มุกดาหาร 2018-08-07 15:40:52 รายละเอียด

3076 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) รถโดยสารระหว้างประเทศ ไทย- ลาว รถโดยสารลาว วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ออกจากขนส่งมุกดาหารเวลา 10.30 น. ทะเบียน บก 0365 สะหวันนะเขตบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่งมา จนไม่มีที่จะยื่น 2018-08-03 11:17:04 รายละเอียด

3074 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้รับผิดชอบถนนสายบ้านนาบอน ตำบลนาโสก ถนนบริเวณบ้านนาบอน ตำบลนนาโสก ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรไปมาลำบากมาก 2018-07-20 10:22:15 รายละเอียด

3072 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลคำอาฮวน ขอความกรุณสร้างถนนด่วน 2018-07-17 14:41:24 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 347
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์