Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3157 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ฟาร์มเลี้ยงสุกรสหไทย และ ฟาร์มบุญบันดาล กลิ่นเหม็นขี้สุกรแรงมาก 2019-10-22 20:20:43 รายละเอียด

3156 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าของลานรับซื้อยางพาราบ้านคำชะอี (ถนนคำชะอี-นาปุ่ง) เหม็นกลิ่นยางพารา เป็นมลพิษทางอากาศและทางน้ำ 2019-10-22 10:02:39 รายละเอียด

3155 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาสายอาคารพาณิชย์มีสีดำมาก 2019-10-22 09:19:26 รายละเอียด

3154 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลร่มเกล้า เงินอุดหนุนเด็ก 2019-10-19 09:45:10 รายละเอียด

3153 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด/พมจ ไม่ได้รับความเป้นธรรมในการส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ทำหาย แล้วไล่ไปกรอกใหม่ 2019-10-17 09:25:31 รายละเอียด

3152 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เงินอุดหนุน/พมจ เงินอุดหนุน ไม่มีข้อมูลในระบบ 2019-10-15 13:23:48 รายละเอียด

3151 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนลาดยาง ทางเข้า - ออก หมู่ที่ 3บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 2019-09-10 07:35:04 รายละเอียด

3150 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็ก 2019-09-05 10:35:26 รายละเอียด

3149 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรรมการหมู่บ้าน การเก็บเงินคนตาย 2019-09-03 14:54:16 รายละเอียด

3148 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2019-08-31 22:43:03 รายละเอียด

3147 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2019-08-29 10:07:33 รายละเอียด

3146 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องถนนและคลองระบาย ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 2019-08-09 08:27:39 รายละเอียด

3145 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดื่ม Alcohol ในสถานการณ์ที่ราชการ 2019-08-06 17:42:57 รายละเอียด

3144 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องถนนชำรุด ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 2019-07-30 11:28:09 รายละเอียด

3143 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้องทุกข์ผลกระทบทางกลิ่นรอบ​3 จาก​ฟาร์มสุกรR ร้องทุกข์ปลกระทบจากกลิ่นขี้หมูรอบ​3 2019-07-22 16:06:23 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 406
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์