Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3027 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศูนย์ดำรงธรรม โดนหลอกชื้อรถ 2018-01-11 21:44:15 รายละเอียด

3026 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางบุญใจ ปาณะวงค์ เรื่องนายวัชรา วิบูลย์อรรถกรหลวงช่อโกงบ้านที่อยูอาสัยขณะนี้ตามหานายวัชราไม่ได้ตอนข้าพเจ้าเดือดร้อนมากข้าพเจ้าไม่รู้จะเพิ่งใครอีกแล้วค่ะบ้านข้าพเจ้าอยํที่กองบังคับคดีข้าพเจ้าได้ประมูลได้แต่หาเงินไปจ่ายไม่ทันเวลาเขาให้มาอยากปรึกษามีทางไหนที่ข้าพเจ้าจะได้บ้านคืนขอเรียนทางศูนย์ดำรงธรรมช่วยด้วยค่ะ 2018-01-03 20:21:20 รายละเอียด

3025 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) จังหวัดมุกดาหาร เงินช่วยเหลือพืชผลการเกษตร 2017-12-25 11:24:46 รายละเอียด

3024 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานยางพารา โรงงานยาพาราส่งกลิ่มเหม็น 2017-12-22 17:22:22 รายละเอียด

3023 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริหารดูแลจุดท่องเที่ยวใต้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 2017-12-21 20:28:18 รายละเอียด

3022 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โยธาธิการจังหวัดมุกดาหาร ทรายยังคงพัดเข้าบ้านเหมือนเดิม 2017-12-19 10:46:31 รายละเอียด

3021 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทรุดโทรมเสียหายหนัก 2017-12-18 19:50:18 รายละเอียด

3020 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ไปรษณีย์จ.มุกดาหาร ส่วจดหมายผิดที่ 2017-12-14 09:16:50 รายละเอียด

3019 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 จัดตั้งตลาดเปิดขายทุกวันและทำร้านค้าแบบถาวรและชั่วคราวในเขตทางไหล่ทางทางแยกสี่แยกแต่เป็นที่ถนนทางหลวงทั้งหมดได้สิทธิด้วยกฎหมายข้อใดมาตราใดของกรมทางหลวง 2017-12-13 13:19:16 รายละเอียด

3018 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ต้องการติดต่อ พันเอกยุทธนา มหาวัน มีเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องบางอย่าง ต้องการติดต่อท่านพันเอกยุทธนา มหาวัน 2017-12-13 10:31:49 รายละเอียด

3017 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ที่เกี่ยวข้อง ถนนชำรุดไม่ได้รับการซ่อมบำรุง 2017-12-11 15:53:17 รายละเอียด

3009 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โยธาธิการและผังเมืองมุกดาหาร ฝุ่นละออง ทรายละเอียด พัดเข้าบ้าน 2017-11-28 07:04:24 รายละเอียด

3008 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กำนันตำบลชะโนดน้อย ทุจริตโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเซินก้า 2017-11-27 14:35:18 รายละเอียด

3006 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดตั้งตลาดบ้านโนนสว่าง ม.9 ตั้งตลาดนัดริมทางขอบทางไหล่ทางหลวงในที่ถนนหลวงทั้งหมดในข้อกฏหมายทางหลวงผิด (พ ร บ หลายมาตรา) 2017-11-20 15:41:08 รายละเอียด

3005 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สภอ.ดอนตาล ต.บ้านป่าไร่ ยาบ้าระบาดหนักมากครับ 2017-11-09 21:14:12 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 299
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์