Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3151 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนลาดยาง ทางเข้า - ออก หมู่ที่ 3บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 2019-09-10 07:35:04 รายละเอียด

3150 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็ก 2019-09-05 10:35:26 รายละเอียด

3149 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรรมการหมู่บ้าน การเก็บเงินคนตาย 2019-09-03 14:54:16 รายละเอียด

3148 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2019-08-31 22:43:03 รายละเอียด

3147 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2019-08-29 10:07:33 รายละเอียด

3146 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องถนนและคลองระบาย ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 2019-08-09 08:27:39 รายละเอียด

3145 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต.ป่าไร่ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ดื่ม Alcohol ในสถานการณ์ที่ราชการ 2019-08-06 17:42:57 รายละเอียด

3144 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่องถนนชำรุด ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข 2019-07-30 11:28:09 รายละเอียด

3143 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้องทุกข์ผลกระทบทางกลิ่นรอบ​3 จาก​ฟาร์มสุกรR ร้องทุกข์ปลกระทบจากกลิ่นขี้หมูรอบ​3 2019-07-22 16:06:23 รายละเอียด

3142 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดมุกดาหาร เงินประกันของคุณแม่ที่เสียชีวิต 2019-07-21 00:25:48 รายละเอียด

3141 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมมุกดาหาร 2019-07-19 19:49:32 รายละเอียด

3140 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ว่าราชการจังหวัด ฝนแล้ง 2019-07-17 13:21:21 รายละเอียด

3138 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานชลประทานอำเภอคำชะอี ปล่อยให้เด็กวัยรุ่นมั่วสุ่มบริเวณสันเขื่อนชลประทาน 2019-07-10 07:51:15 รายละเอียด

3137 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ความบันเทิงในเทศบาลนิคมจำสร้อย เรื่อเล่าสู่กันฟัง 2019-07-05 10:25:27 รายละเอียด

3136 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ได้รับความเดือดร้อนจากสนามกอล์ฟของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร 2019-06-15 11:01:39 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 400
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์