Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3253 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ขยะ ชาวบ้านเอาขยะมาทิ้ง 2020-11-26 17:29:43 รายละเอียด

3252 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ส่วนเกี่ยวคล่อง ยุงเยอะ 2020-11-24 23:15:09 รายละเอียด

3251 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบจ.มุกดาหาร สะพานหักชำรุดเป็นเวลานาน 2020-11-19 11:24:20 รายละเอียด

3250 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น 2020-11-13 17:45:26 รายละเอียด

3249 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรรมการหมู่บ้าน ม.1 บ้านเหล่า ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี โดนกรรมการหมู่บ้านโกงเงินออมทรัพย์ 2020-11-06 13:09:53 รายละเอียด

3248 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ถนนชนบท ถนนไม่ได้รับการดูแล ชาวบ้านไม่ได้รับความเห็นใจ 2020-10-16 14:21:20 รายละเอียด

3247 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีไฟฟ้าใช้มา 10 กว่าปีแล้ว 2020-10-08 16:07:58 รายละเอียด

3246 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบจ. ถนนเละเต็มไปด้วยโคลนตม การสัญจรแทบไปไม่ได้ 2020-09-20 13:56:41 รายละเอียด

3245 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนน/กรมทางหลวง การสัญจรบนถนน เส้น นาทาม-คำเชีงสา 2020-09-20 12:50:22 รายละเอียด

3244 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โครงการเราไม่ทิ่งกัน ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง 2020-09-17 14:12:31 รายละเอียด

3243 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยคะ เรื่องไม่มีท่อระบายน้ำทิ้งในหมู่บ้าน 2020-09-15 11:39:48 รายละเอียด

3242 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าหน้าที่ทางหลวงสายนาไคร้-คำชะอี เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามที่ได้ให้สัญญา 2020-09-15 09:44:00 รายละเอียด

3241 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต ,กรมทางหลวงชนบท, อบจ การซ่อมแซมถนน,สร้างถนน 2020-09-14 22:40:14 รายละเอียด

3240 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กิจกรรมวิ่ง มุกดาหาร 250 ปี มินิมาราธอน 2020-09-08 14:32:24 รายละเอียด

3239 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ล่าช้า 2020-08-28 22:05:22 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 500
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์