Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3164 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) บ.เอ็นเทคโพลิเมอร์ จํากัด (โรงงานยางพารา) ส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อน และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2020-01-22 07:18:13 รายละเอียด

3163 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เตาเผาถ่านด้านหลังวัดคำอาฮวนเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน เตาเผาถ่านเผาถ่านช่วงตอนกลางคืนเกิดควันไฟลอยไปทั่วบริเวณและเข้าไปในบ้านเรือนข้างเคียงเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ 2020-01-15 13:19:57 รายละเอียด

3162 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ไม่ได้กู้ยืมเงินแต่มีหนังสือทวงถามหนี้ 2020-01-03 20:06:11 รายละเอียด

3161 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ศุภกร จีนะพันธุ์ มีคนสติดีบ้างไม่ดีบ้างในหมู่บ้าน 2019-12-28 20:12:46 รายละเอียด

3160 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สภ.ดอนตาล โดยมีเหตุอยู่ว่านาย ด.ช.เอกรินทร์ เสียงเลิศได้ถูกกลุ่มวัยรุ่นดอนตาลทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส พักรักษาตัวที่ร.พมุกดาหารร่วมสองเดือนและกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านต่ออาการยังคงที่ซึ่งยังต้องดูอาการไปเรื่อยๆพบหมอตามนัดซึ่งยังไม่สิ้นสุดการรักษาขณะนี้ภรรยากระผมนางสาว วิลาพร ใจตรงเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะนี้ครอบครัวข้าพเจ้าไดัรับผลกระทบกับสิ่งที่ผู้ก่อเหตุได้กระทำในครั้งนี้ต่อชีวิตร่างกายลูกก็ดี ทรัพย์สินก็ดี ภาระหนี้สินที่ตามมาจากการรักษา และอื่นๆมากมายซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะทางจิตใจ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครอบครัวข้าพเจ้าติดใจกับการดำเนินคดีกับผุ้ต้องหาของผู้รับผิดชอบคดีซึ่งกับการดำเนินการจับผู้ต้องหานั่นได้มาแล้วจำนวนหนึ่งโดยชุดทหารพานและนปขในความผิดอื่นมิใช่ตร.ดอนตาลจับกุม ยังมีผู้ต้องหาตามหมายที่ยังอยู่ในพื้นที่ยังใช้ชีวิตตามปกติไม่มีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตร.สภ.ดอนตาล ซึ่งทางครอบครัวข้าพเจ้ารุ้สึกกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สบายใจ สอบถามไปก็บอกว่าไม่รุ้ว่าผู้ต้องหาอยู่ไหนซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลที่ได้มาอย่างชัดแจ้ง ข้าพเจ้าจึ่งขอร้องเรียนต่อศูนย์ดรธ.ครอบครัวข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับการตอบรับต่อการร้องเรียนในครั้งนี้อย่างจริงจัง หมายเหตุ** นางสาว วิลาพร ใจตรงได้เข้าร้องเรียนครั้งหนึ่งแล้ว ด้วยความเครรพอย่างยิ่ง นายธนกฤต ซาเสน 2019-12-21 17:49:22 รายละเอียด

3159 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้เกี่ยวข้อง ฝายกักเก็บน้ำบ้านแข้หมู่5 ชำรุดเสียหาย 2019-12-13 14:23:25 รายละเอียด

3158 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้รับเหมาเขียนลายผนังจั่วอุโบสถ หลอกลวงต้มตุ๋น เสนองานราคาสูง ทำงานราคาต่ำไม่สมเหตุสมผล 2019-11-27 05:48:08 รายละเอียด

3157 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ฟาร์มเลี้ยงสุกรสหไทย และ ฟาร์มบุญบันดาล กลิ่นเหม็นขี้สุกรแรงมาก 2019-10-22 20:20:43 รายละเอียด

3156 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เจ้าของลานรับซื้อยางพาราบ้านคำชะอี (ถนนคำชะอี-นาปุ่ง) เหม็นกลิ่นยางพารา เป็นมลพิษทางอากาศและทางน้ำ 2019-10-22 10:02:39 รายละเอียด

3155 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน น้ำประปาสายอาคารพาณิชย์มีสีดำมาก 2019-10-22 09:19:26 รายละเอียด

3154 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลร่มเกล้า เงินอุดหนุนเด็ก 2019-10-19 09:45:10 รายละเอียด

3153 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด/พมจ ไม่ได้รับความเป้นธรรมในการส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ทำหาย แล้วไล่ไปกรอกใหม่ 2019-10-17 09:25:31 รายละเอียด

3152 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เงินอุดหนุน/พมจ เงินอุดหนุน ไม่มีข้อมูลในระบบ 2019-10-15 13:23:48 รายละเอียด

3151 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนลาดยาง ทางเข้า - ออก หมู่ที่ 3บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 2019-09-10 07:35:04 รายละเอียด

3150 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็ก 2019-09-05 10:35:26 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 413
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์