Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3079 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ขอความกรุณาช่วยปรับถนนในซอยขลิบบุริทร์ ให้เท่ากับปากซอยขลิบบุริทร์ ท่อระบายน้ำ ลอกคลอง 2018-08-18 13:02:24 รายละเอียด

3078 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ไม่ทราบ รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนยอดแล้วแต่เงินไม่เข้าบัญชี 2018-08-10 13:25:10 รายละเอียด

3077 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร น้ำประปาไม่พอใช้ในหมู่บ้านหนองหมู ต.พังเเดง อ.ดงหลวง จ มุกดาหาร 2018-08-07 15:40:52 รายละเอียด

3076 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) รถโดยสารระหว้างประเทศ ไทย- ลาว รถโดยสารลาว วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ออกจากขนส่งมุกดาหารเวลา 10.30 น. ทะเบียน บก 0365 สะหวันนะเขตบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่งมา จนไม่มีที่จะยื่น 2018-08-03 11:17:04 รายละเอียด

3074 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้รับผิดชอบถนนสายบ้านนาบอน ตำบลนาโสก ถนนบริเวณบ้านนาบอน ตำบลนนาโสก ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การเดินทางสัญจรไปมาลำบากมาก 2018-07-20 10:22:15 รายละเอียด

3072 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลคำอาฮวน ขอความกรุณสร้างถนนด่วน 2018-07-17 14:41:24 รายละเอียด

3071 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงมุกดาหารและนางสุพิน สลางสิงห์ ่ให้แก้ไขด้วยข้อกฎหมายทางหลวงฉบับของพ.ศ2535(26ปึแล้วที่ต้องทำตาม) ทำผิดซ้ำๆและบ๋อยๆเอาเขตถนนทำร้านค้าถาวรตรงถนนสายม.ห3029ทางขึ้นอุทยานภูหมู 2018-06-24 08:25:14 รายละเอียด

3070 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนสายนาอุดม-ด่านยาว ช่วงระหว่างบ้านสมสะอาดไปบ้านคำไหล ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่ฝนตกน้ำท่วมขัง สัญจรไปมาลำบากมาก 2018-06-08 08:50:51 รายละเอียด

3069 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลผึ่งแดด ไฟฟ้ารอบหมู่บ้านไม่มี 2018-06-06 19:11:50 รายละเอียด

3068 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) บริษัทรับเหมาที่ดูแลทางทำถนนเส้นวงแหวนรอบใน บริษัทรับเหมาที่ดูแลทางทำถนนเส้นวงแหวนรอบใน 2018-06-05 13:38:31 รายละเอียด

3066 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชยบทและเทศบาลมุกดาหาร ถนนชำรุดเสียหาย 2018-06-02 20:26:42 รายละเอียด

3065 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง ม.4 น้ำประปาน้ำใช้ครับ 2018-05-28 21:58:15 รายละเอียด

3064 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทสบาลตำบลผึ่งแดดและผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคำหมู่ที่5 ไฟส่องสว่างและถนนภายในหมู่บ้านชำรุดทรุดโทรมหนักครับ 2018-05-28 21:50:11 รายละเอียด

3063 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางอรดี ประสบสุข ปัญหาท่อระบายน้ำ 2018-05-24 13:40:55 รายละเอียด

3062 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน และเทศบาลตำบลคำอาฮวน แจ้งความคืบหน้า การก่อสร้างถนนในซอยพัฒนาการ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างถาวร 2018-05-21 16:17:30 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 338
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์