Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3104 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1500 บาท 2019-01-13 13:32:12 รายละเอียด

3103 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คุณ วิษณุ นกสกุล ไม่จ่ายค่าจ้างทำงาน 2019-01-05 21:59:03 รายละเอียด

3102 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานอุสาหกรรม,โรงเลี้ยงหมู บริเวณบ้านสามขา,คำป่าหลาย,หว้าน กลิ่นเหม็นรบกวนการใช้ชีวิต 2018-12-25 07:00:08 รายละเอียด

3101 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์กรเทศบาลคำชะอี ตลาดเย็นเทศบาลคำชะอี 2018-12-21 19:53:56 รายละเอียด

3100 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร แขวงทางหลวงจังหวัดมุกดาหาร (หน่วยงานรับผ ถนนเส้นหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร ชำรุด เสียหาย 2018-12-19 10:37:00 รายละเอียด

3099 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลนิคมคำสร้อย ขยะมูลฝอย 2018-12-15 23:04:38 รายละเอียด

3098 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การประปาส่วนภูมิภาค ท่อน้ำใต้พื้นถนนรั่วซึม 2018-12-12 22:32:39 รายละเอียด

3097 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับผิดชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการไทยนิยมยั่งย ต้องการยื่นอุธรณ์ไม่ทราบว่าหน่วยงานใดทำหน้าที่รับอุธรณ์สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2561 เพราะจะหมดเขต 30 พ.ย.2561 ยังไม่ได้อุธรณ์เลย 2018-11-21 15:16:19 รายละเอียด

3096 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ไฟฟ้า 2018-11-16 23:50:05 รายละเอียด

3094 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไฟฟ้าส่องถนนเส้นดงมัน-นาโพธิ์(กม.ที่0บ้านดงมัน ต.คำอาฮวน อ.เมือง) 2018-11-09 13:44:12 รายละเอียด

3093 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบล การขอมีไฟฟ้าใช้ 2018-11-08 04:14:58 รายละเอียด

3091 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทสบาลตำบลภูวง ไฟฟ้าส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้านดับ 2018-10-17 09:01:10 รายละเอียด

3090 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอความช่วยปรับปรุงแสงสว่างบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก จังหวัดมุกดาหาร 2018-10-16 08:31:01 รายละเอียด

3089 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลร่มเกล้า ระบบน้ำประปาของทางเทศบาลตำบลร่มเกล้า 2018-10-15 10:54:22 รายละเอียด

3087 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เตาเผาถ่านด้านหลังวัดคำอาฮวนเขตเทศบาลตำบลคำอาฮวน เตาเผาถ่านเผาถ่านช่วงตอนกลางคืนเกิดควันไฟลอยไปทั่วบริเวณและเข้าไปในบ้านเรือนข้างเคียงเกิดการระคายเคืองระบบทางเดินหายใจไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ 2018-10-09 20:31:13 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 356
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์