เรื่อง ผังการมอบอำนาจฯ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
|
 คลิกดูรายละเอียด >>
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4765-2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
|
 คลิกดูรายละเอียด >>
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4643-2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบอำนาจฯ
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 26 ตุลาคม 2563 
|
 คลิกดูรายละเอียด >>