Google ::
หน้าแรก      
 
คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
เพิ่มข่าวใหม่
   
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 5707-2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 7 ตุลาคม 2564 | คลิกดูรายละเอียด >>
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3074 - 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 | คลิกดูรายละเอียด >>
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 2609-2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 17 มิถุนายน 2564 | คลิกดูรายละเอียด >>
เรื่อง ผังการมอบอำนาจฯ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 | คลิกดูรายละเอียด >>
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4765-2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 | คลิกดูรายละเอียด >>
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4643-2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบอำนาจฯ
ประเภทข่าว สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 26 ตุลาคม 2563 | คลิกดูรายละเอียด >>