"หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"
 

๔ ธ.ค. ๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ หนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑ ต.ดงเย็น อ.เมือง จ.มุกดาหา

<< ย้อนกลับ
 
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th