"หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"
 

29 ม.ค.2557 นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห.ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์ NBT จ.อุบลราชธานี ออกอากาศรายการพิเศษ “เลือกตั้งสร้างประชาธิปไตย” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เป็นการทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 2 ก.พ.2557 ให้มากที่

<< ย้อนกลับ
 
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th