"หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบ แก่งกะเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน"
 

23 ม.ค.2557 เวลา 07.30 น. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผวจ.มห. เป็นประธานทำบุญตามโครงการ "ผู้ว่า ฯ พาเยี่ยมวัด" ทำบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ ณ วัดอรัญญวาสี บ.วังไฮ ต.ภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร

<< ย้อนกลับ
 
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th