"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กรมการปกครอง)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ
ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กรมการปกครอง)
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 23 ก.ค. 2564
เวลา 16:29:10 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th