"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันจักรี" เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"


วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร
ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันจักรี" เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันมหามงคลแห่งการสถาปนามหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม , นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล , นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ วัดคำแสนสุข (วัดป่าหนองจำปา) หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 เม.ย. 2564
เวลา 09:47:27 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th