"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

พิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564


วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 15.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีปิดอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ ประจำปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 23 ก.พ. 2564
เวลา 16:32:45 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th