"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)


วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาก-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า สถานการณ์ในหลายประเทศทั่วโลกยังมีแนวโน้มพบการระบาดที่เพิ่มมากขึ้นและปัจจุบันมีผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องซึ่งจากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ ณ สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ซึ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ สำหรับสถานการณ์ของ จังหวัดมุกดาหาร ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นเวลา 202 วัน พร้อมได้ได้มีการเตรียมความพร้อมสถานที่กักกัน ALQ สำหรับการเดินทางผ่านแดน
นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร ได้ปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรการอย่างเข้มงวด และให้นายอำเภอทุกพื้นที่แจ้งให้ประชาชนอย่าประมาทในการป้องกันตนเอง โดยยึดหลัก กินร้อน ช้อนตัวเอง ใส่แมส หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 16 ต.ค. 2563
เวลา 11:25:32 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th