"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

การเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร


21 พ.ค. 63 เวลา 09.00 น.ชุดปฎิบัติการบูรณาการร่วม ประกอบด้วย จนท.เทศบาลเมืองมุกดาหาร /จนท.โรงพยาบาลมุกดาหาร /จนท.ตำรวจ สภ.เมืองมุกดาหาร/จนท.ตำรวจ ตม.มุกดาหาร/จนท.ทหาร กอ.รมน.มุกดาหาร/จนท.สห.กกล.รส.ประจำ จ.มุกดาหาร ตรวจแนะนำร้านอาหาร ในการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร ทุกๆร้านที่คณะปฎิบัติการร่วมฯไปให้คำแนะนำในวันนี้ มีความเข้าใจ ในด้านมาตรการต่างๆ และพร้อมจะปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 21 พ.ค. 2563
เวลา 11:24:07 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th