"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)


วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

เพื่อติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโคโรนา 2019 (COVID - 2019) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร คณะกรรมการศูนย์ฯ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมในการประชุม

ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 17 มี.ค. 2563
เวลา 10:30:37 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th